nieuws

Integriteit is te koop

bouwbreed

Kopen en verkopen. Dat doen we met goederen en diensten, die nuttig zijn en waarvoor we iets over hebben. De hoogte van de prijs heeft te maken met tal van factoren en is soms afhankelijk van de waarde van een product of dienst. Zo is de prijs van frisdrank of kroket tijdens een vakbeurs veel […]

Kopen en verkopen. Dat doen we met goederen en diensten, die nuttig zijn en waarvoor we iets over hebben. De hoogte van de prijs heeft te maken met tal van factoren en is soms afhankelijk van de waarde van een product of dienst. Zo is de prijs van frisdrank of kroket tijdens een vakbeurs veel hoger dan wanneer de koper zo’n product uit het schap bij een supermarkt haalt. Die hogere prijs heeft geen relatie met de kwaliteit, want je moet tijdens zo’n drukke beurs ook nog heel lang in de rij staan voor niet al te smakelijke broodjes. Tenzij je de Evenementenhal in Hardenberg of Gorinchem bezoekt, waar alle consumpties in de toegangsprijs verrekend zijn. ‘Onbeperkt gratis consumpties’ luidt dan de wervende slogan, terwijl je daarvoor uiteraard via het entreegeld wel betaalt.
Materiële goederen en diensten hebben een prijs en dat vinden wij normaal. Immateriële goederen en diensten lijken zich soms aan de werking van het prijsmechanisme te onttrekken. Alsof dat geen schaarse goederen zouden zijn. Neem nou het onderwerp transparantie. Of integriteit. Waardevolle zaken, waarvoor we veel over zouden moeten hebben. Ondertussen vragen opdrachtgevers van uitvoerende marktpartijen een grote hoeveelheid transparantie en integriteit, terwijl ze nauwelijks bereid zijn daarvoor te betalen.
Aannemers worden via keiharde aanbestedingsregels tot op het bot uitgeknepen, maar moeten desondanks te allen tijde integer en transparant zijn. Alsof dat gratis verkrijgbaar is. Er is in ons land, mede door de invloed van de Europese wetgeving, overdreven veel aandacht voor het thema eerlijke mededinging. De praktische uitwerking van dit op zich begrijpelijke beleid, levert vaak het tegendeel op. Wat is eerlijke mededinging waard, als daardoor allerlei aannemersbedrijven van hot naar her rijden, het publieke wegennet onnodig belasten en ruïneren, alleen omdat ze in de aannemersselectie voor zo’n 5 à 10 duizend euro onder de laagste prijs van een lokale aannemer uitkwamen. Zo’n lokale bouwer moet in alle gevallen het werk tegen lagere kosten kunnen maken, zeker als de maatschappelijke kosten daarbij verrekend worden.
Het overdreven en doorgeslagen mededingingsdenken vraagt om een correctie. Die kan bestaan uit een corrigerende heffing voor elke kilometer, die in de uitvoering van het werk door een aannemer buiten de eigen regio verreden wordt. Als zo’n corrigerende heffing wordt verrekend, zullen meer lokale aannemers in de eigen plaats aan het werk kunnen. Als we thema’s als integriteit, transparantie en mobiliteit dan zo belangrijk vinden, moeten we er ook iets voor over hebben. Als publieke opdrachtgevers uitsluitend of vooral blijven selecteren op het laagste-prijs-criterium, hechten ze kennelijk geen enkele waarde aan maatschappelijk belangrijke thema’s als integriteit, transparantie en duurzaamheid. Alles heeft zijn prijs.

Reageer op dit artikel