nieuws

hollands tafereel do 19 mr

bouwbreed

hollands tafereel do 19 mr

Waarnaar de vrouw ook onderweg is, het is een treurige gang die zij moet gaan. Uitbundig winkelen is er in De Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuidoost steeds minder bij.

De huren stijgen, de bezoekersaantallen nemen af en steeds meer winkeliers
sluiten noodgedwongen hun deuren. Het valt ook niet te verwachten dat nieuwe
winkeliers staan de popelen om hun plaats in te nemen, niet in de laatste plaats
door het uitblijven van duidelijkheid over eventuele renovatieplannen. Kaalslag
is het droeve resultaat.

Reageer op dit artikel