nieuws

Geld Europees herstelplan vooral naar energieprojecten

bouwbreed Premium

Het Europese economisch herstelplan van 5 miljard euro, wordt voor meer dan de helft gestopt in energieprojecten. Dat blijkt uit de voorstellen van het Tsjechische voorzitterschap.

De Europese Unie wil de komende twee jaar bijna 2,3 miljard steken in infrastructuurprojecten voor gas en elektriciteit. Het leeuwendeel daarvan komt terecht in de oostelijke EU-landen. Daarbij gaat het vooral om de bouw van interconnecties tussen bestaande leidingsystemen en vergroting van de opslagcapaciteit. Zo wordt in Polen een haven neergelegd voor de aanlanding van vloeibaar aardgas. In West-Europa gaat het om de pijplijn van Duitsland via Belgiënaar Groot-Brittanniëen een verbinding tussen Belgiëen Frankrijk.
In totaal 565 miljoen gaat de EU steken in offshore windenergie. Hier zijn het vooral de Noordzeelanden die profiteren. Hiervan is 315 miljoen bestemd voor het verbeteren van de aansluitingen tussen de verschillende bestaande parken. Hierdoor kunnen in de Baltische Zee de windparken Kriegers Flak I, II en III, goed voor in totaal 1,5 Gigawatt, beter op elkaar worden aangesloten waarvan Denemarken, Zweden, Duitsland en Polen profiteren.
Duitsland krijgt daarnaast 200 miljoen voor de ontwikkeling van nieuwe capaciteit bij onder andere Borkum. Bij enkele andere nieuwe ontwikkelingen gaat het vooral om optimalisatie van de bouw en verhoging van de geplande capaciteit.
Europa steekt verder 1 miljard in het afvangen en opslaan van CO2bij kolencentrales. Nederland krijgt daarvan 180 miljoen voor de kolencentrales in Eemshaven en Rotterdam.
De kooldioxide moet worden opgeslagen in olie- en gasvelden.
Het totale plan van 5 miljard heeft een looptijd van twee jaar. Voor 2009 is de financiering al geregeld, voor 2010 moet dat dit najaar worden geregeld.

Reageer op dit artikel