nieuws

Geen boodschap aan Den Haag

bouwbreed Premium

Wat is uw boodschap aan Den Haag?, luidde de vraag van debatleider Kees Mijnten aan het eind van het executive diner, dat VNU Exhibitions Services onlangs hield voor de exposanten van Bouw 0x26 ICT 2009. De zestig aanwezige bouwdirecteuren hadden zich tijdens het driegangen menu intensief beziggehouden met thema’s als samenwerking, ketenintegratie en duurzaamheid. Twee […]

Wat is uw boodschap aan Den Haag?, luidde de vraag van debatleider Kees Mijnten aan het eind van het executive diner, dat VNU Exhibitions Services onlangs hield voor de exposanten van Bouw 0x26 ICT 2009. De zestig aanwezige bouwdirecteuren hadden zich tijdens het driegangen menu intensief beziggehouden met thema’s als samenwerking, ketenintegratie en duurzaamheid. Twee bouwers meldden zich af voor deze activiteit, omdat zij in de voorafgaande week failliet gegaan waren. ‘Ik heb aan Den Haag geen boodschap,’ luidde mijn reactie op de vraag van de gespreksleider. Zelfde woorden, andere intonatie. Voor dat statement bleek veel instemming, afgaand op het aanzwellende applaus. Echte ondernemers weten maar al te goed dat de macro-economie vooral een optelsom is van hun eigen prestaties op micro-niveau. Daarbij past geen aversie tegen regering of kabinet, maar wel een gezond besef van de eigen verantwoordelijkheid. Reserves in de richting van Den Haag worden dan niet ingegeven door onderbuikgevoelens, maar door de wetenschap dat goede ondernemersprestaties uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het reilen en zeilen van de economie. Alles wat je dan van Den Haag verwacht, verwacht je er te veel van. In tijden van crisis en onrust, ontstaat al snel in brede lagen van de bevolking een roep om maatregelen uit Den Haag. Of erger. Allerlei verlanglijstjes worden opgepoetst en op ministeriële burelen gelegd. Stokpaardjes worden afgestoft en volop bereden. Zo was er tijdens de kredietcrisis een vergadering van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin een kroonlid een serieus pleidooi hield voor verplichtstelling van een Raad van Commissarissen voor alle bedrijven. Totdat er van ondernemerszijde fijntjes op gewezen werd dat alle bij de crisis betrokken banken over zo’n toezichthoudend orgaan beschikten. Daar schortte het niet aan. Wethouder Duivesteijn van Almere meldde zich in Den Haag met zijn pleidooi voor meer particulier opdrachtgeverschap in de bouw. Echt een onderwerp, waarbij Haagse inbreng nu juist niet op zijn plaats is. Bouwend Nederland richtte zich tot Den Haag met een pleidooi voor steun aan de woningmarkt, waardoor volgens de Kwartaalmonitor van de Rabobank de twijfel bij de huizenkopers sterker werd. Brancheorganisaties maken zich veel te gemakkelijk af van de crisis, als ze zich beperken tot het zenden van verzoekschriften aan de Haagse edelen. Het is ook veel moeilijker en pijnlijker om in de richting van de eigen sector met aanbevelingen te komen. In tijden van crisis raakt een land snel in de greep van het dirigisme. Dat beknot de individuele vrijheid van bedrijven en consumenten die juist beslissend is voor welzijn en welvaart van burgers en bedrijven. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid, zowel voor Den Haag als voor individuele ondernemers om de recessie om te buigen in progressie. Als de regering goede condities en randvoorwaarden schept, kunnen ondernemers daarbinnen tot goede prestaties komen. De boodschap aan Den Haag zou kunnen zijn om vooral niet te veel te gaan regelen, maar vooral ruimte te geven aan de initiatiefrijke ondernemers.

Reageer op dit artikel