nieuws

Europees Parlement past nieuwe richtlijn bouwmaterialen aan

bouwbreed Premium

Het Europees Parlement heeft voorstellen voor aanpassing van de nieuwe bouwmaterialenrichtlijn aangenomen. De Europese bouwfederatie FIEC is daar blij om, maar vindt nog verdere aanpassing nodig.

De commissie voor de interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft besloten dat de zogenoemde toepassingsverklaring verplicht moet worden gesteld wanneer producteigenschappen opgenomen zijn in geharmoniseerde technische specificaties.
In de oorspronkelijke voorstellen wilde de Europese Commissie dit niet verplicht stellen. Dat zou de bouwmaterialenproducenten veel lasten schelen, was de gedachte. De FIEC had daar eerder al zo haar bedenkingen over omdat het in de ogen van de federatie alleen een verschuiving zou betekenen van de lasten van de producenten naar de aannemers.
Minder te spreken is de FIEC over de mogelijke verdwijning van alle gedetailleerde productinformatie die nu nog op producten of de verpakking gedrukt staat. In de toekomst hoeft er niet meer op te staan dan een identificatiecode en de naam van de producent. Dat betekent extra werk voor de aannemer, maar ook voor architecten en bouwinspecteurs die nu allerlei losse informatie bij zich moeten hebben om de producten te checken op juiste toepassing.
De federatie blijft daarnaast van mening dat gebruikers van bouwproducten automatisch een toepassingsverklaring moeten krijgen op papier. Alleen als ze die anders willen hebben, mag die wegblijven. Volgens de stemming in de parlementaire commissie moeten gebruikers er maar om vragen.

Reageer op dit artikel