nieuws

Een weg die de files wél oplost

bouwbreed Premium

Als er één stukje weg is dat de gemoederen bezighoudt is het wel de A4 Midden-Delfland. Cobouw zet de komende tijd feiten en meningen op een rij in een speciaal ‘Dossier A4’. Vandaag het vierde deel: waarom de A4 helemaal niet nodig is.

– In eerdere delen in dit ‘Dossier A4’ is uitgebreid ingegaan op de problemen
die de aanleg van de A4 Midden-Delfland met zich mee brengt. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat de files rond Roterdam en Den Haag door de aanleg van het
7 kilometer lange stuk weg zullen toenemen, zo betogen meerdere
verkeersdeskundigen.

Ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat ontkennen dat
niet. Toch hoeft verkeersminister Eurlings geen gezichtsverlies te leiden als
hij zou besluiten tot het schrappen van de plannen. Want er zijn meer wegen die
tot het verminderen van de filedruk op de A13 en A20 – doel van de hele
exercitie – leiden. En waar bovendien op korte termijn mee begonnen kan worden.
Zo is daar het oude plan om een nieuwe snelweg aan te leggen die de A20
rechtstreeks met de A4 verbindt. Deze A14 begint op het Terbregseplein – waar
evenals bij Schiedam al jarenlang een zandbed klaarligt, hier voor de A13/A16 –
en loopt dan tussen Bergschsenhoek en Bleiswijk ten zuiden van Zoetermeer naar
de A4 ten noorden van Leidschenveen. De route kent een aantal voordelen. Zo
hoeft doorgaand verkeer vanaf de A20 of de A16 niet meer over de A20,
Kleinpolderplein, A13, knooppunt Ypenburg en Prins Clausplein. Dus niet meer
door Rotterdam en langs Den Haag. Dat scheelt toch al snel vijf potentiële
bottlenecks waar automobilisten regelmatig in de file staan. De A14 is richting
Amsterdam ook nog eens 8 kilometer korter. Verder kan de weg als
calamiteitenroute fungeren als er ergens rond Rotterdam of Den Haag een ongeluk
gebeurt. Datzelfde geldt voor calamiteiten op de A12. Ook kan de weg goedkoop
worden aangelegd, omdat er geen op- of afritten nodig zijn. Dat scheelt
bovendien extra verkeer in de dorpen in de buurt. En dan is er nog het grote
voordeel voor automobilisten die vanuit Amsterdam naar het zuiden willen. Die
kunnen via A4 en A14 in bijna een rechte lijn doorrijden naar en over de A16.
Tussen de Van Brienenoordbrug en de Moerdijkbrug is de weg bovendien zo breed
dat de middelste banen gemakkelijk kunnen worden toegewezen aan onbelemmerd
doorgaand verkeer. Tot slot zijn de plannen nagenoeg gereed voor de benodigde
ombouw van knooppunt Terbregseplein en de inpassing bij Ommoord, beide in
verband met de geplande aanleg van de A13/A16. Inpassingsproblenen kunnen hier
ondervangen worden met een tunnel of met verdiepte aanleg zoals ook al bij de A4
Midden-Delfland toegezegd. Het plan is zoals gezegd niet nieuw. De Tweede Kamer
nam in 2007 nog een motie van de PVV en de regeringspartijen Pvda en CDA aan die
Eurlings verplicht tot een studie naar de A14. Toen al met de argumentatie dat
het verkeer op het Prins Clausplein anders muurvast komt te staan. Volgens
Eurlings een overbodige motie: hij had die opdracht al gegeven.

Oeververbinding

Toch is de A14 alleen geen oplossing voor de problemen in de zuidelijke
Randstad. Ook de aanleg van deze noord-zuidverbinding leidt tot extra verkeer in
en op de twee vaste oeververbindingen in Rotterdam. Dat is dan ook mede de reden
dat Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten in het Westland al meer dan tien jaar
geleden het Integraal Ontwikkelingsplan Westland 2010 aannamen, waarin wordt
gepleit voor een Oranjetunnel en een A54. In deel 3, dat een week geleden in
Cobouwverscheen, werd al uitgebreid ingegaan op die tunnel en A54, die onder
andere het Westland en de regio Den Haag moet ontsluiten. Ook voormalig
VROM-minister Winsemius en topambtenaar Jan Hendrik Dronkers constateerden in
een studie in 2006 dat een derde oeververbinding “veel beter was dan de A4 MD”,
zij het dat Winsemius een voorkeur uitsprak voor de Blankenburgtunnel, iets
oostelijker gelegen. Rijkswaterstaat deed vanaf 2003 al uitgebreid onderzoek
naar de Oranjetunnel met A54, één van de alternatieven in de studie naar de A4.
Deskundigen zeggen dat de plannen voor de tunnel al in zo’n vergevorderd stadium
zijn dat dit geen extra vertraging hoeft op te leveren. En de tunnel met A54
heeft nog een voordeel. Het biedt vrachtverkeer de mogelijkheid om in een rechte
lijn lading te vervoeren tussen de mainports Schiphol en Rotterdam en de
tussengelegen Greenport Westland. Ook Antwerpen is over de door Winsemius
geopperde verbinding tussen de A15 en de A29, ten westen van Spijkenisse, snel
en goed bereikbaar. Iedereen is het erover eens dat de de wens om meer asfalt
wordt veroorzaakt door de files op de Ruit van Rotterdam en de A13. Ook dat er
eigenlijk maar drie serieuze opties zijn: het doortrekken van de A4
Midden-Delfland óf het verbreden van de A13, beide gecombineerd met de A13/16 óf
de nieuw aan te leggen A14. Uit jarenlang onderzoek dat Rijkswaterstaat door
verschillende ingenieursbureaus liet uitvoeren, blijkt echter zonneklaar dat
alledrie de opties de files op de Van Brienenoordbrug en in de Beneluxtunnel
verergeren. Dus is er hoe dan ook een derde oeververbinding nodig: de
Oranjetunnel of de Blankenburgtunnel, elk met de A54. Maar zo’n derde
oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel zorgt er wel voor dat de
knooppunten Ypenburg en Prins Clausplein bij Den Haag veel meer verkeer te
verstouwen krijgen dan op dit moment. Want er komt drie keer extra verkeer: bij
de optie A4 vanaf deze weg zelf, vanaf de nieuwe A54 en vanaf het Trekvliettracé
uit de Haagse binnenstad. Dit extra verkeer veroorzaakt files bij knooppunt
Ypenburg/Prins Clausplein en zorgt voor gigantische opstoppingen in de hele
regio. Helemaal als er ook nog een ongeluk of calamiteit bij Den Haag ontstaat.

Lintje

De enige manier om Ypenburg en het Prins Clausplein te ontzien nadat de derde
oeververbinding er ligt, is door af te zien van de A4 en de A13/A16 met een
verbrede A13 en in plaats daarvan de A14 aan te leggen. Dit werd afgelopen week
tijdens een informatiebijeenkomst nog eens door Rijkswaterstaat bevestigd.
Minister Eurlings heeft direct na zijn aantreden besloten dat hij hoe dan ook
het lintje wil doorknippen van de A4 Midden-Delfland, de weg waar nu al bijna 50
jaar over gesoebat wordt. Verkeersdeskundigen betogen echter dat hij dat beter
kan doen op de A14 en de A54 met een tunnel. De jarenlange vertraging heeft het
Rijk volgens hen aan zichzelf te danken: alternatieven hadden in een eerder
stadium moeten worden onderzocht. n

810 miljoen of 3,2 miljard?

In de vijfde trajectnota fase 1 van de A4 en alternatieven wordt op pagina
116 vermeld dat de aanleg van de A4 Delft-Schiedam 660 miljoen euro gaat kosten.

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt dat de kosten voor de A4 met zeker
150 miljoen zullen toenemen in verband met de nieuwe wet op de tunnelveiligheid.
De kosten voor de A4 worden daarmee 810 miljoen euro.
Wanneer na aanleg van de A4 ook wordt besloten om de A13 te verbreden en te
verbinden met de A16, zoals afgesproken in het Randstad Urgentprogramma, wordt
het allemaal nog duurder. Op bladzijde 130 van de trajectnota voor deze weg is
te lezen dat de totale kosten voor de A13/A16 2,4 miljard euro bedragen.
In totaal lopen de kosten voor het verminderen van de filedruk op de A13 dan op
tot 3,2 miljard euro.

Reageer op dit artikel