nieuws

Brinkman bedelt niet om geld dat er niet is

bouwbreed Premium

Brinkman bedelt niet om geld dat er niet is

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, snapt niet waarom het Rijk niets doet aan de woningmarkt die op slot zit.

Het kabinet doet niets aan de stagnerende woningmarkt. Is dat een gemiste
kans?
“Door de Nationale Hypotkeekgarantie te verhogen, had het Rijk de woningmarkt
een impuls kunnen geven. Met minister Van der Laan (wonen, red.) heb ik ook
verschillende keren gesproken over de woningbouwproductie. Binnenkort gaat het
kabinet daar met lokale overheden over praten. Een probleem is het zeker. De
vraaguitval van nieuwbouw loopt bij sommige bedrijven op tot 80 procent. Dat is
kolossaal”

Snapt u waarom het Rijk de Nationale Hypotkeekgarantie niet verhoogt?
“Wist ik het maar. Misschien komt het voort uit een ideologisch gevoel dat
daardoor de rijken zouden worden bevoordeeld. Maar met een verhoging tot 350.000
euro van de Nationale Hypotheekgarantie kan ik me dat niet voorstellen.
Overigens worstelen kabinetten al jaren met de vraag hoe om te gaan met
garanties.”

Wat vindt u van het crisisakkoord?
“Ik staar me niet blind op de hypotheekgarantie en btw-verlagingen die niet in
het akkoord staan. Op het gebied van duurzaam bouwen, het naar voren halen van
projecten, ziekenhuizen- scholenbouw, spoor en wegen, is er veel binnengehaald.
Nee, ik ben niet diegene die als ondankbare hond gaat rondlopen. Bedelen om
miljarden die er niet zijn doe ik niet.”

Heeft de bouwlobby gefaald?
“Nee. Ik ga hier geen somber verhaal wegzetten. Sommige branches hebben helemaal
niets.”

Komt de crisiswet die sneller bouwen mogelijk moet maken, uit uw koker?
“Nee, de ministers Cramer, Eurlings en Van der Laan kwamen daar een week voordat
Balkenende de wet aankondigde, zelf mee.

Wat verwacht u van die wet met regelvrije zones?
“Ik ben zeer benieuwd naar snellere procedures. Ik kan me een soortgelijke wet
herinneren in de jaren negentig toen de rivierdijken dreigden te overstromen.”

Bouwen met een crisiswet, met regelvrije zones. Laat Brussel dat toe?
“Brussel is geen probleem. Dat Europa dwars zou liggen, is de Nederlandse
interpretatie van wat Europa daarvan vindt. Regelvrij klopt ook niet. De wet kan
het afwegen van belangen mogelijk maken. Die van de vissen, de vogels en de
burgers.”

Hoogleraar politicologie Rinus van Schendelen meent dat bouwers niet sneller
kunnen leveren.
“Dat is een onzinnig verhaal. Als we nu duizend werken in Groningen gaan
uitbesteden is dat misschien een probleem.”

Reageer op dit artikel