nieuws

Breder onderzoek naar stiller heien

bouwbreed Premium

De gemeenteraad van Eindhoven heeft een breder onderzoek door Deltares bedongen naar mogelijk bruikbare heimethoden voor het project Stadionkwartier naast het PSV-stadion. Buurtbewoners klagen steen en been over lawaai en trillingen.

Het college van B en W had het Delftse instituut al gevraagd om een second opinion over een rapport van adviesburau ABT, waarin ten behoeve van de bouwer vier methoden tegen het licht werden gehouden. B en W hebben toegezegd dat de bevindingen van Deltares voor maandag aan de raad worden gemeld.
Wethouder Fiers erkende in een speciale raadsvergadering over de kwestie dat bij het verstrekken van de bouwvergunning geen afspraken zijn gemaakt over een beperking van geluid- en trillingoverlast. “Dit is een les voor toekomstig beleid.” VVD’er Joost Helms had zelf al zijn licht opgestoken bij bedrijven, waaronder een adviesbureau en verzekeraar en had begrepen dat alternatieven zeker zijn te overwegen. Vanuit de raad werd aangevoerd dat het overschrijden van de streefwaarden uit een richtlijn van de Stichting Bouwresearch wellicht juridische aanknopingspunten biedt voor stillegging van het werk. Die richtlijn is geen wet, luidde het weerwoord.

Verzekerbaarheid

De bouwer houdt vast aan de gekozen methode. Bijzonder is de afwisseling van harde zandlagen met leem en een hoge waterdruk op grotere diepte. Alternatieven hebben in elk geval financiële consequenties. Het werk moet worden gewijzigd, er ontstaat wellicht vertraging en er komt een andere risicobeoordeling. Valt die te hoog uit dan komt de vraag van de verzekerbaarheid aan de orde. De kosten van een overstap voor de resterende palen op een eventueel ander systeem komen de gemeente wellicht duur te staan. Maar, verwoordde wethouder Fiers: “De overheid is een van de weinige instanties die het risico van een schadeclaim aan kan. Er is geen hoger maatschappelijk belang dan de gezondheid van mensen.”

Verschillende hei-systemen

Het meest veilige en effectieve systeem voor het onderheien van het project Stadionkwartier is de vibropaal, volgens adviesbureau ABT. Dit beoordeelde op verzoek van de ontwikkelaar vier systemen. Bij de vibropalen gaat een stalen buis met aan de onderkant een afdekplaat de grond in. Daarna wordt er wapening ingehangen en volgt het storten van de mortel voor de paal. Daarna wordt de buis opgeheid zodat hij opnieuw kan worden gebruikt. Alleen de afdekplaat onderin blijft in de grond achter. Bij de gekozen buisdiameter van 610 millimeter is de voetplaat 650 millimeter. De bodem blijft na het heien voldoende intact.
Het heien van de stalen hulppalen veroorzaakt, vanwege de kracht die nodig is om door de harde lagen te komen, wel veel lawaai en trillingen in de omgeving. Met de grondverdringende geschroefde fundexpalen van firma Verstraeten uit Oostburg zou de rust weerkeren maar de toepassing vereist aanvullende maatregelen. Verschil met de vibropalen is dat de hulpbuis een boorkop krijgt, die net als de voetplaat van de vibropaal in de grond achterblijft. Omdat de boorkop een in verhouding tot de paal zelf wel wat breder gat maakt, is een aanvullende groutinjectie nodig rond de palen, zo constateert ABT. Het grout dient tevens als smering om de zware grondlagen aan te boren en om het draagvermogen van de paal te vergroten.
Een methode waarbij geprefabriceerde betonpalen de grond in worden geslagen, is volgens ABT niet aan te bevelen. Door het zware heiwerk in de zandlagen onstaan grote drukspanningen terwijl bij het passeren van de tussenliggende leemlagen grote trekspanningen op de loer liggen. De kans op paalbreuk wordt zo te groot. Ook de avegaarpalen, geschroefde mortelpalen, zouden ongeschikt zijn. Door schrapen zou in de vaste lagen te veel grond worden opgevoerd. Daarnaast zou de gewenste paalbelasting voor zowel trek als druk niet haalbaar zijn.
Fundexpalen, of min of meer vergelijkbare typen zoals de Hekpaal, BVS-paal, Terr-Econpaal, HGS-paal en VGS-paal, gelden als mogelijk alternatief. Maar ze hebben voor dit project wel nadelen op hetzij technisch, financieel of organisatorisch gebied.

Reageer op dit artikel