nieuws

Bouwreflectie op grotere schaal toegepast

bouwbreed Premium

Als haarlemmerolie smeert de Stichting Bouwreflectie de bouwprocessen tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen. Door kritisch een spiegel voor te houden, is veel ellende buiten de deur te houden.

De bouwsector is sterk in techniek, maar houdt zich nauwelijks bezig met
communiceren en samenwerken. Daardoor verloopt de relatie tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever meestal niet optimaal en dat vertaalt zich in misverstanden,
faalkosten en uiteindelijk in een toenemend aantal rechtszaken. Ook de effecten
van persoonlijk leiderschap op een bouwproject zijn in de sector nog
onderbelicht. De constatering van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat dat de
samenwerking beter moest kunnen, resulteerde twee jaar geleden in het initiatief
van het drietal Jan Moerkerk, Leendert Bouter en Jan van Oorschot om de
stichting Bouwreflectie op te richten. Sindsdien reflecteren opdrachtgever en
opdrachtnemers de interne communicatie bij onder meer de A2 Utrecht-Amsterdam,
A4 Leiderdorp, Tweede Coentunnel en de sluizen van de Zuid-Willemsvaart en de
Maas. De praktijk blijkt weerbarstig en de participanten reageren onwennig, maar
de geboekte resultaten smaken naar meer. De methode werkt zo effectief dat
Bouwreflectie de grenzen inmiddels heeft verlegd naar de utiliteitsbouw en kijkt
nu ook mee bij de bouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en
het Radboud-ziekenhuis. De betrokken opdrachtgevers en opdrachtnemers
inventariseren volgende week donderdag tijdens een werkcongres de successen en
verleggen accenten voor de komende twee jaar.

Wrevel

Bouwreflectie reflecteert letterlijk de bouwprocessen. Eén dag per vier tot
zes weken kijkt een relatieve buitenstaander mee op de bouwplaats. “Mensen uit
de eigen gelederen, maar speciaal getraind om te kijken naar houding en gedrag.
Het gaat vaak om relatief kleine problemen of onuitgesproken wrevel die we in de
kiem smoren door ze bespreekbaar te maken”, licht voorzitter Jan Moerkerk van
Bouwreflectie toe. Reflectie en het constateren van tekortkomingen leiden niet
automatisch tot verandering. Daarbij is het soms nodig om via een onafhankelijke
derde de regie in handen te nemen om de praktijk te veranderen, waarbij
Bouwreflectie de zogenoemde facilitator inschakelt. Deze facilitator zoomt nog
eens extra in op het belang van samenwerking voor een succesvol project en
spreekt daar de verantwoordelijke mensen op aan. Nathalie Vrancken neemt
regelmatig die taak op zich en schuift aan bij de bouwvergadering of in de
directiekamer. “Zelfs als opdrachtgever en opdrachtnemer zeggen dat ze het eens
zijn, bedoelen ze lang niet altijd het zelfde. Als je dat helder krijgt, is een
wereld gewonnen.”

Vrijheid

Zeker bij steeds integralere contractvormen waar de opdrachtgever op afstand
blijft en marktpartijen meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen, groeit de
behoefte aan duidelijke afspraken. Daarbij hoort het vastleggen van gezamenlijke
doelen en wederzijdse verwachtingen aan het begin van het bouwproces, de
zogenoemde ‘project-start-up’. “Het einddoel is meestal duidelijk, maar de
ideeën over de weg er naar toe blijken nogal eens uiteen te lopen.”

Effecten samenwerking

l minder bemiddelingen en arbitrages l lagere projectkosten l meer rendement
l meer kwaliteit l ruimte voor trots op het project l plezier in het werk l
succes met nieuwe contractvormen

Reageer op dit artikel