nieuws

Boring met keramische buizen

bouwbreed

Boring met keramische buizen

Duurzaamheid staat voorop bij de aanleg van de Floriade 2012 bij Venlo. De riolering wordt daarom volledig uitgevoerd in gresbuizen. Voor een kruising met een bestaand riool is een boring met de keramische buizen uitgevoerd.

Volgens Martin Noordbergen van EuroCeramic uit Belfeld is het de eerste
boring met gresbuizen in Nederland. In Duitsland zou het wel regelmatig
voorkomen. Maar niet alleen het boren met keramisch materiaal is bijzonder, ook
de manier waarop de buizen heel en schoon zijn gehouden is ongebruikelijk.
Kouwenberg Infra uit Berghem begon met een pilotboring met een camera. Daarna
volgde een boring langs hetzelfde traject met stalen buizen. Tussen die buizen
en de keramische buizen (met een inwendige diameter van 500 millimeter) werd een
boorkop geplaatst met een gewicht van zo’n 2 ton. De vijzel draaide tegen de
klok in, zodat de grond werd afgevoerd in de richting van het boren, in plaats
van achterwaarts door de keramische buis. Door de grond naar de ontvangstput te
vijzelen, werden krassen en andere beschadigingen aan de gresbuis voorkomen. De
methode kan voor elk soort buis worden toegepast.

Schoon

Het resultaat is een volledig gave en schone buis. Voor Stefan Kouwenberg was
het boren met gres een nieuwe ervaring. “We rekenden op 20 meter boren per dag,
maar we haalden 36 meter. De buitenzijde van de keramische buis is mooi glad.
Daardoor hoefden we met niet meer dan 45 tot 50 ton te duwen. Deze gresbuizen
kunnen 270 ton hebben.” De boring werd uitgevoerd aan de uitgang van het
terrein, waar momenteel de bouwketen van DuoFlora 2012 staan. De keramische
riolering kruist een hogedruktransportriool met een diameter van 800 millimeter
van het Waterschapsbedrijf Limburg. Peter Lobbezoo van Arcadis verklaart de
keuze voor keramische buizen: “Duurzaamheid speelt nadrukkelijk een rol bij de
aanleg van de Floriade 2012. We trachten zoveel mogelijk te voldoen aan het
format van cradle-to-cradle, waarbij de hoogwaardige eigenschappen van de
materialen behouden blijven. Daarom hebben we voor keramische buizen gekozen.
Aan het eind van de levensduur kan het materiaal opnieuw als grondstof worden
gebruikt.” Floriade 2012 is de opdrachtgever, een samenwerkingsverband van de
regio Venlo en de Nederlandse Tuinbouwraad. Duoflora 2012, een combinatie van
Arcadis Nederland en Dura Vermeer, is de opdrachtnemer. De riolering van
gresbuizen blijft na de Floriade 2012 liggen, want de locatie wordt daarna als
bedrijventerrein ingericht, het Greenpark Venlo.

Reageer op dit artikel