nieuws

Bonden verliezen cao-twist met Vebidak

bouwbreed

Bonden verliezen cao-twist met Vebidak

Dakdekkers die via het bedrijfsterrein van hun werkgever naar een klus reizen, hebben slechts recht op een gedeeltelijke reiskostenvergoeding.

Dat heeft de Utrechtse rechtbank bepaald in een geschil tussen vakbonden FNV
Bouw en CNV Hout en Bouw enerzijds en de Vereniging Dakdekkersbranche Nederland
Vebidak anderzijds. De bonden stapten naar de rechter omdat zij van mening zijn
dat de brancheorganisatie voor dakdekkers de collectieve arbeidsovereenkomst
(cao) niet stipt en correct nakomen. Heikel punt is vooral de regeling over de
reisurenvergoeding. In de sector is het gebruikelijk dat dakdekkers ’s morgens
eerst verzamelen op het bedrijfsterrein van hun werkgever, om van daar uit met
een ploeg door te gaan naar de feitelijke werklocatie. Volgens de bonden van FNV
en CNV hebben de werknemers recht op een vergoeding voor beide delen van de
reis. Dakdekkers die vanuit huis direct naar een klus rijden, krijgen immers ook
de gehele reistijd vergoed. Vebidak meent echter dat de bouwbonden de cao
verkeerd uitleggen. En daarin krijgen ze gelijk van de rechtbank. Met de
brancheorganisatie is de rechter van oordeel dat dakdekkers recht hebben op een
vergoeding voor de reistijd tussen bedrijfsterrein en werklocatie, maar niet
voor de uren die ze kwijt zijn aan reizen tussen woonplaats en adres van de
werkgever. Deze uitleg van de bewuste cao-bepaling sluit volgens de rechter ook
aan bij de gedachte dat werknemers het risico dragen van de keuze van
woonplaats. “Zij die dit risico te zwaar vinden wegen, kunnen ervoor kiezen
dichterbij hun werkgever te gaan wonen.”

Reageer op dit artikel