nieuws

Blauw blauw

bouwbreed

Minimaal veertigduizend (digitale) handtekeningen zijn tegenwoordig nodig om de Tweede Kamer te verplichten een petitie ter bespreking op haar agenda te plaatsen. Onlangs lukte dat een groep mensen die vermindering van vuurwerk nastreven. Ruim honderd andere petities verkeren nog in de wachtkamer der smeekschriften. Ook hún organisatoren hopen op succes. De meeste op het parlement […]

Minimaal veertigduizend (digitale) handtekeningen zijn tegenwoordig nodig om de Tweede Kamer te verplichten een petitie ter bespreking op haar agenda te plaatsen. Onlangs lukte dat een groep mensen die vermindering van vuurwerk nastreven. Ruim honderd andere petities verkeren nog in de wachtkamer der smeekschriften. Ook hún organisatoren hopen op succes. De meeste op het parlement gerichte handtekeningenacties stranden echter. Zij halen bij lange na niet die dorpel van 40.000 parafen.
Zo is het de vraag of Geen Blauwfonds voor de recreatievaart kans van slagen heeft. Want de teller van deze campagne staat pas op enige duizenden handtekeningen. Potentie heeft dit burgerinitiatief wel. De eigenaren van 300.000 van de 510.000 pleziervaartuigen in ons land dreigen immers te moeten bijdragen aan een landelijk fonds van jaarlijks 45 á 50 miljoen euro, bedoeld voor onderhoud en verbeteringen aan waterwegen en andere voorzieningen voor de recreatievaart. Zo luidde althans begin dit jaar het voorstel van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Gabor aan minister Verburg van LNV.
Recreantenorganisaties als ANWB, HISWA en Koninklijk Nederlands Watersport Verbond staan er in beginsel voor open. Dit tot afgrijzen van nogal wat watersportliefhebbers. Op verscheidene internetsites wemelt het van verontwaardigde reacties op deze als verkapte belasting ervaren bijdrage aan dat Blauwfonds, ook al komen volgens de voorstellen van Gabor andere lasten, zoals brug- en sluisgelden te vervallen. De (verplichte) bijdrage van acht euro per vierkante meter geldt bovendien slechts voor grotere boten.
Snijden de voorstellen hout? Is het redelijk om, gelijk autobezitters, de eigenaren van plezier-boten te laten betalen voor faciliteiten waar uitsluitend zij van profiteren. Zo bezien lijken de voorstellen van Gabor zo gek nog niet. Voorwaarde is wel dat booteigenaren, veel meer dan nu voorgesteld, tegelijkertijd, in één en dezelfde operatie, van andere lasten worden verlost. De liggelden wellicht uitgezonderd. Want, net als bij auto’s, gelden ook op water de wetten van de ruimtelijke schaarste: ‘parkeren’ kost geld.Het is intussen de vraag of Gabor’s voorstellen in Den Haag kans maken. CDA-minister Verburg lijkt er voor te voelen. Zij kondigde aan de zaak nog vóór de zomer in het kabinet te willen bespreken. Daar treft zij dan CU-staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Die schijnt tegen te zijn. Net als de VVD. Huizinga en de VVD kunnen bij hun verzet rekenen op De Telegraaf. Die krant lijkt zich als uitgever van de Vaarkrant warm te lopen voor een mediaoffensief tegen het Blauwfonds. Zo bezien maakt het niet meer uit of de Geen Blauwfonds actie genoeg handtekeningen oplevert. En laat Verburg de zaak blauw blauw. Ach, zonder Blauwfonds zal het ook wel lukken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels