nieuws

‘Bim gaat om de integratie met anderen binnen een bedrijf’

bouwbreed

‘Bim gaat om de integratie met anderen binnen een bedrijf’

Hoewel het eindrapport van de laatste bim-caseweek nog niet is verschenen, blikte projectleider Jan Kees Pikkaart al vooruit op de volgende. Hij is onder meer in gesprek met een aantal hogescholen, om een bim-caseweek voor studenten te organiseren.

Volgens Pikkaart is de techniek geen probleem, als het om bimmen (werken met
een bouwwerk informatie model) gaat. “De techniek is de mensen ver vooruit”, zei
hij op een bijeenkomst van Stumico, het onafhankelijk ict-platform voor de bouw.
“Het maakt niet zoveel uit welke software wordt gebruikt voor een bim-case. Het
belangrijkste zijn goede afspraken over de communicatie tussen mensen. De
veranderingsgezindheid van mensen is klein”, heeft hij ervaren. Hij liet weten
dat het eindrapport van de bim-caseweek 2008 gereed is, maar dat de opstellers
nog niet helemaal tevreden zijn. “Het is wel juist, wat in het concept staat,
maar de boodschap die we willen geven staat er nog niet in”, aldus Pikkaart.
‘Bim doen’, zoals Pikkaart het noemde, “gaat niet zozeer om de interne werkwijze
binnen een bedrijf, maar om de integratie met anderen. Er is daarbij geen partij
die nadeel ondervindt. Weliswaar verschuiven belangen en verantwoordelijkheden,
rollen en functies, maar uiteindelijk levert dat geen nadeel op. Voorbeelden
zijn tekenaars die in 3D moeten gaan werken. Daar bestaat weerstand tegen, want
het kost meer tijd. De kostendeskundige daarentegen is blij met een 3D-model”,
aldus de projectleider.

Onderbouwing

Een drietal deelnemers aan de bim-caseweek 2008 onderbouwde de stelling van
Pikkaart met een terugblik. Het waren Remko de Haan van BuildingInfo Architects,
Hans Bonekamp van Vibes Virtual Building Engineers en Renzo van Rijswijk van
Strukton Engineering. Het drietal concludeert, dat voor een bim-caseweek alle
disciplines aanwezig moeten zijn, de organisatie meer de regie moet hebben en
kunnen ingrijpen, dat het bimmen meer oplevert naarmate de case compacter is en
dat het beter is met geprefabriceerde modellen te beginnen, dan het hele
bouwwerk informatie model volledig op te bouwen. Tijdens de bim-caseweek 2008
werd gebruik gemaakt van Civil 3D, Autocad Architecture en Allplan. De
resultaten werden ingevoerd in Navis Works (voor de bim-manager) en Excel (voor
de bim-integrator). De energiebalans werd opgemaakt met Excel. Het drietal
benadrukte dat het nodig is eerst te bepalen wat geleverd moet worden
(‘deliverables’) en wat de optimale werkwijze is en pas daarna te beginnen met
bimmen.

Reageer op dit artikel