nieuws

Betonvloer knapt op van bestelformulier

bouwbreed Premium

Er mankeert nog wel eens wat aan het product ‘betonnen vloer’. NOA en VOBN gaan daar samen wat aan doen in de vorm van een ‘bestelformulier voor betonmortel’. Volgend jaar kijken de organisaties of de betrokken partijen door het formulier net zo goed met elkaar overleggen als hen nu voor ogen staat.

“Een betonnen vloer is geen kant-en-klaar product maar komt tot stand door de inspanningen van verschillende ontwerpers en uitvoerders”, legde Jan Heuveling van het Gietbouwcentrum uit op de Nationale Vloerendag in Veenendaal. Het resultaat valt soms tegen; soms wil de opdrachtgever te veel, soms let de ontwerper niet goed op en soms pakt de uitvoerder verkeerd uit. Zonder integratie van ontwerp en uitvoering kunnen scheuren in de vloer ontstaan die soms zo ernstig zijn dat de vloer opnieuw gedaan moet. En dat geeft het product ‘betonnen vloer’ een slechte naam.
Allemaal te voorkomen met het ‘bestelformulier voor betonmortel’ dat leden van NOA en VOBN ontwikkelden. Heuveling: “Dat is een formulier waarop alles staat wat van belang is voor een goede betonnen vloer.” Die gegevens moeten de communicatie verbeteren tussen de opdrachtgever, de vloerenbedrijven en de leverancier van de betonmortel. Zodat de een weet wat de ander wil en kan waarschuwen als de wens in de praktijk dreigt scheef te lopen. Niet alle problemen zijn te voorkomen met een duidelijker omschrijving. Sommige mankementen vergen fundamenteel onderzoek. En bepaalde tekortkomingen zullen zich altijd voordoen.
Verontreiniging van het grind met oerhout is daar een voorbeeld van. “Of en hoeveel van dat hout er in het grind zit hangt maar net af van de samenstelling van de winput”, weet Heuveling. Het luchtgehalte in de mortel laat zich wat beter sturen en zou daarom niet meer dan 4 procent mogen zijn. Krimp laat zich daarentegen moeilijker in de hand houden. NOA en VOBN willen de krimp beneden de 0,3 procent houden. Fundamenteel onderzoek moet uitwijzen hoe dat moet.

Sterker

De druksterkte levert vrijwel nooit problemen op, zegt Heuveling. “Na 56 dagen is het beton vaak een klasse sterker dan wat het zou moeten zijn.”
Ook hier past enige voorzichtigheid, want een te grote druksterkte kan schade veroorzaken in de vorm van scheuren. Dezelfde voorzichtigheid voorkomt dat de milieuklasse en aanvullende eisen tot een te grote sterkteklasse leiden. Gezond verstand moet dan bepalen of het voordeel van het een voldoende opweegt tegen de nadeel wat eruit volgt.

Reageer op dit artikel