nieuws

Behouden ontslagen vaklieden vergt afspraken met UWV en ministerie

bouwbreed Premium

Om vaklieden die ontslagen zijn, te behouden voor de sector, zijn afspraken nodig met het UWV. Anders dreigen die mensen uit de sector te verdwijnen.

De bouw is druk in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en het UWV om ervoor te zorgen dat de huidige crisis niet tot een tekort aan vaklieden leidt. “Wij moeten tegen de randen van de wetgeving lopen. Maar willen we de mensen behouden dan moet het UWV toestaan dat werkloze vaklieden in de bouw niet direct een sollicitatieplicht in andere sectoren opgelegd krijgen”, zei CNV Hout en Bouw-voorzitter Arend van Wijngaarden tijdens de ondertekening van het akkoord over anti-cyclisch opleiden. Daarover hebben sociale partners woensdag een akkoord bereikt.
Bij het ministerie van Sociale Zaken wordt gesproken over zaken als deeltijd-WW die mee kan helpen mensen voor de bedrijfstak te behouden. Daar is toen ook het scholingsplan gepresenteerd. “Bij het ministerie was er waardering dat we niet alleen kwamen vragen, maar als sector ook wat bij ons hadden”, aldus Van Wijngaarden.
De mogelijkheid van deeltijd-WW wordt door sociale partners gezien als een kans op uitbreiding van het programma. Nu is het beschikbare budget van 64 miljoen in twee jaar goed voor maximaal veertig scholingsdagen per werknemer voor minimaal 6000 man. Met deeltijd-WW kan dat aantal hoger uitvallen.

Noodzaak

Bouwend Nederland onderkent ten volle de noodzaak om vakmensen te behouden voor de sector. “Zelfs al zou op langere termijn de bouwproductie structureel 10 procent lager worden, dan nog ligt er een heel grote bouwopgave. Daarvoor hebben we deze mensen hard nodig”, verklaarde voorzitter Elco Brinkman.
Met het scholingsprogramma wil de bouw heel snel gaan opereren. De regeling, die per 1 april ingaat, wordt uitgevoerd vanuit vijf steunpunten. Daar kunnen werkgevers aanvragen indienen. Daarover wordt binnen twee dagen beslist waarbij wel gekeken wordt of het bedrijf dat een aanvraag heeft ingediend, potentieel levensvatbaar is.
Vervolgens moet dan een opleidingstraject worden opgezet. Maar ook dat hoeft niet lang te duren. De bedoeling is dat als de regeling op 1 april in werking is, de eerste opleiding al op 14 april kan starten.

Reageer op dit artikel