nieuws

Bedrijf moet nieuwe koeltoren melden

bouwbreed Premium

Als de beheerder even niet oplet, tiert de legionellabacterie welig in natte koeltorens, constructies waarin warm water wordt afgekoeld. Daarom wil de VROM-Inspectie een melding krijgen van elke nieuwe natte koeltoren, memoreerde Jan van Vliet van VROM in Eindhoven op het Internationaal Innovatiecongres Legionellabestrijding en Drinkwaterbeheer.

De praktijk leert dat het met nieuwe koeltorens doorgaans wel goed zit wat de legionellabestrijding betreft, weerklonk in het Eindhovense Evoluon. Oudere koeltorens blijken er veel bevattelijker voor. Van Vliet: “Als je die niet goed onderhoudt, groeit er zelfs gras in, een goede voedingsbodem voor de legionellabacterie.” Dan zou het voor de hand liggen dat bedrijven ook hun bestaande natte koeltoren moeten melden. Maar dat hoeft niet vanwege de administratieve handelingen, lasten die de overheid graag met een kwart zegt te willen verminderen.
Het nieuwe Activiteitenbesluit schrijft de melding van nieuwe natte koeltorens voor. Deze regeling sluit aan op de Arboregeling die ook niets zegt over bestaande natte koeltorens. Wel gaat deze regeling uitgebreid in op de bescherming van werknemers. Het Activiteitenbesluit moet ervoor zorgen dat ook de omgeving een overeenkomstige bescherming geniet. Zo moet voorkomen worden dat water met legionellabacteriën buiten het bedrijfsterrein komt en daar voorbijgangers besmet. De verantwoordelijkheid ligt geheel en al bij de ‘bedrijver’ van de natte koeltoren. En omdat de Arboregeling niet naar een norm verwijst en geen meetverplichting oplegt, doet ook het Activiteitenbesluit dat niet.
De oorzaak van deze gang van zaken ligt in het feit dat het in elk geval in Nederland moeilijk te bewijzen is dat natte koeltorens op een of andere manier een legionellabesmetting kunnen veroorzaken, legde Ans Versteegh van het RIVM uit. Melden van bestaande natte koeltorens is wel mogelijk, “maar dan moet de Wet milieubeheer worden gewijzigd en dat zal niet zo snel gebeuren”. Andere wettelijke mogelijkheden zijn er volgens haar (nog) niet.

Prioriteit

Als het om legionellabestrijding gaat, legt de overheid de prioriteit bij het drinkwater, benadrukten Van Vliet en Versteegh. “De waterbedrijven doen de eerste controle en willen dat 80 procent van de installaties bij die gelegenheid aan de eisen voldoet”, zei Van Vliet. Sinds 2005, toen de controles begonnen, werden ruim 10.000 netwerken doorgelicht. Wie bij die eerste controle tekortschiet, krijgt volgens het concept-Drinkwaterbesluit de VROM-Inspectie over de vloer.
Sinds het begin van dit jaar wordt van die keuringen meer werk gemaakt. Zo vinden tot en met april verscherpte controles plaats in onder meer ziekenhuizen, waarna tussen mei en juni onder meer verzorgingsinstellingen aan de beurt zijn. Tussen augustus en december zijn onder meer de hotels aan de beurt, in de laatste maand van dit jaar gevolgd door onder meer de gevangenissen.

Reageer op dit artikel