nieuws

‘Asfalt kan in alle gevallen worden geleverd’

bouwbreed

Sinds 1 maart worden asfaltproducten functioneel beproefd. Daarmee komt een eind aan de vertrouwde empirische proeven. Hoewel het druk is bij de laboratoria, hoeft de markt niet te vrezen.

“Asfalt kan in alle gevallen worden geleverd”, stelt Evert de Jong van de vereniging tot bevordering van werken in Asfalt (VBW-Asfalt).
Empirisch onderzoek is gericht op het voldoen aan ervaringswaarden, functioneel onderzoek op het voldoen aan functionele eisen. Volgens De Jong hebben functionele proeven het voordeel dat zij fundamentele informatie geven, waardoor openingen ontstaan naar het aanbieden van alternatieve mengsels. “Voor de bestaande mengsels verandert niets. De functionele proeven leveren echter meer inzicht in wat een mengsel doet. Dat bevordert de innovatie en brengt de hele branche op een hoger niveau”, stelt De Jong.

Ervaring

Het wordt eenvoudiger om producten te beoordelen op hun inzetbaarheid. De branche moet ervaring opdoen met de nieuwe proeven, want er komen andere waarden uit.
De afspraak om vanaf 1 maart 2009 asfaltproducten functioneel te beproeven is gemaakt binnen de CROW-werkgroep die ook de standaardbestekteksten vaststelt. “Er zullen vast nog veel mengsels zijn die niet functioneel zijn beproefd. Die passen sinds 1 maart niet meer in het standaardbestek. Dat vraagt alertheid van de hele asfaltketen, van ontwerp tot oplevering, van de partijen onderling tot onderdelen binnen de partijen”, aldus De Jong. Hij benadrukt dat de CE-markering (de verklaring van de producent dat zijn asfaltproduct aan bepaalde criteria voldoet) reeds sinds 1 maart 2008 verplicht is. Overigens krijgen enkele mengsels geen CE-markering, onder meer rood asfalt met kleurloos bindmiddel.
Omdat nog niet alle mengsels functioneel zijn beproefd, bestaat in sommige gevallen onzekerheid over de levering. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen echter met elkaar afspreken om met bestaande recepturen te werken.

Afwijken

Zij moeten daarvoor wel afwijken van het standaardbestek. Sommige producenten verwachten nog een aanpassing van de normen die door de CROW-werkgroep zijn vastgesteld, aan de waarden die in de praktijk uit functioneel onderzoek naar voren komen. Zij stellen de functionele beproeving uit, maar spreken wel met de opdrachtgever af dat een mengsel aan de criteria voor een CE-markering voldoet. Mocht het achteraf niet het geval blijken, dan zoeken zij alsnog naar een oplossing.

Reageer op dit artikel