nieuws

Amsterdam start enquête

bouwbreed

De Noord-Zuidlijn vergt voorlopig geen nieuwe politieke slachtoffers. Bestuurders krijgen het waarschijnlijk pas weer moeilijk zodra de commissie Veerman haar verslag uitbrengt of als de enquêtecommissie start met de openbare hoorzittingen.

Aan het begin van de raadsvergadering gisteren lichtte wethouder Tjeerd Herrema zijn opstappen op. Echt nieuwe inzichten leverde dat niet op. Hij had zich bij zijn aanstelling ten doel gesteld de houding bij de projectorganisatie om te buigen van optimisme naar realisme en was daar maar ten dele in geslaagd. Dat feit met de aanhoudende grote kostenoverschrijdingen hadden hem tot zijn besluit gebracht.
Maar na die verklaring nam hij ook geen deel meer aan het debat, dus de gemeenteraad kon hem ook geen nieuwe informatie ontlokken. Op meer politieke slachtoffers zat voorlopig nog niemand te wachten. Burgemeester Job Cohen had het niet moeilijk met vragen van de SP waarom hij zich zo op de achtergrond hield. En wethouder Maarten van Poelgeest, verantwoordelijk voor bouw en woningtoezicht, dwong de CDA-fractie een suggestie tot opstappen snel in te trekken. Een motie van de SP om de commissie Veerman eventuele alternatieven ook financieel te laten onderbouwen en bestaande contracten met de aannemers om te zetten, werd aangenomen.
Oud-minister Cees Veerman heeft inmiddels zijn commissie bij elkaar: de Delftse hoogleraar waterbouwkunde Han Vrijling neemt erin plaats, naast organisatieadviseur Piet Grinwis en advocaat Rene van de Klashorst. De commissie zal diverse externe deskundigen inschakelen en is van plan in mei met haar oordeel te komen.
Of de enquête-commissie van de gemeenteraad dan ook al klaar is, is nog de vraag. Verschillende fracties pleitten voor een snelle enquête, omdat elke week dat het werk aan de diepe stations langer stil ligt, de gemeente veel geld kost. Maar grondigheid staat voor iedereen toch voorop. De enquêtecommissie zal openbare verhoren houden waar oud-verantwoordelijken onder ede worden gehoord. De verwachting is dat behalve oud-wethouders ook burgemeester Job Cohen aan de tand wordt gevoeld.

Reageer op dit artikel