nieuws

Aedes verrast door team Van der Laan

bouwbreed Premium

Aedes verrast door team Van der Laan

Minister Van der Laan (wonen) wil fraude bij corporaties actief aanpakken met een interventieteam. Voor belangenbehartiger Aedes komt de aankondiging uit de lucht vallen.

Niet langer reageren, maar met een actief team onderzoeken of corporaties
naar eer en geweten handelen. De koers die de bewindsman volgt, moet meer
problemen in de sector eerder boven water krijgen. Nevenfuncties van bestuurders
zullen onder een vergrootglas worden gelegd, mogelijke belangenverstrengeling
aan de kaak gesteld, raden van toezicht in de gaten gehouden en ook de mandaten
van directeuren voor aan- en verkoop van grond en onroerend worden bestudeerd
door het interventieteam van Van der Laan. Voor Aedes, belangenbehartiger van
sociale volkshuisvesters, kwam de aankondiging van de minister in een brief aan
de Tweede Kamer ‘min of meer’ als een verrassing. Al dan niet aangenaam of
onaangenaam laat Pluup Bataille, woordvoerder van Aedes in het midden.
Inhoudelijk ingaan op het plan van de minister vindt hij ook lastig. “Laat ik
het zo zeggen; Elk integriteitsprobleem is er één te veel. De corporaties zullen
er alles aan doen te zorgen dat het interventieteam niets zal vinden.”

Aanbeveling

Aedes is niet tegen een team dat corporaties op de hielen zit, maar vraagt
zich wel af hoe dat team zich verhoudt tot de aanbeveling van de stuurgroep
Meijerink. In een rapport dat in oktober 2008 verscheen stelt de stuurgroep voor
één onafhankelijke Woonautoriteit op te richten. Twee soortgelijke instituten
lijkt Aedes wat veel van het goede. Minister Van der Laan zal zijn plan verder
uit de doeken doen vóór een algemeen overleg in de Tweede Kamer over dit
onderwerp op 7 april. De minister benadrukt wel dat hij zich zorgen maakt over
de integriteit binnen de corporatiesector. Eerder dit jaar liet hij de
corporaties SGBB en Rochdale onder extern toezicht plaatsen. In de afgelopen
tien jaar is er volgens Van der Laan jaarlijks sprake van een à twee
integriteitsproblemen bij corporaties die tot vervolging hebben geleid. Bataille
van Aedes trekt de cijfers van de minister niet in twijfel. “Waar de problemen
vandaan komen? In onze sector gaat steeds meer geld om. De branche verschuift
ook naar de vastgoedwereld, een wereld van verleidingen. Maar geen enkele
verklaring, geldt als excuus.”

Reageer op dit artikel