nieuws

Aardgasvrije bouw technisch haalbaar

bouwbreed

Aardgasvrije bouw technisch haalbaar

We verspillen veertig procent van onze fossiele energie voor het verwarmen van ruimten, terwijl het technisch haalbaar is om alle nieuwbouw aardgasvrij op te leveren. Nu de bouwwereld nog steeds 90 procent van de nieuwbouwwoningen blijft voorzien van klassieke verwarmingssystemen moet het ministerie van VROM de wet- en regelgeving aanscherpen, stelt Peter Oei van InnovatieNetwerk.

De duurzame warmte en koude ligt voor het oprapen in Nederland. In de zomer
geeft de zon een overschot aan warmte die te oogsten is, op te slaan en in de
winter te hergebruiken. De glastuinbouw heeft met het programma ‘Kas als
energiebron’ de eerste stap gezet: nieuwe warmtewisselaars maken het mogelijk
met geringe temperatuurverschillen te koelen of te verwarmen. Een essentieel
onderdeel daarin is de seizoensopslag van koude en warmte. Dikke zandlagen onder
een groot deel van Nederland zijn gelukkig heel geschikt om warm of koud water
in op te slaan. De opbrengst van het oogsten van warmte in kassen is zo groot
dat zij de overtollige warmte zelfs kunnen leveren aan naburige gebouwen. Deze
slimme manier van koelen en verwarmen is ook beschikbaar voor huizen en kantoren
in de vorm van vloerverwarming, koelplafonds en volkomen nieuwe dunne draad
warmtewisselaars (fiwihex: fine wire heat exchanger), die warmte en kou met een
groot rendement kunnen oogsten en verspreiden in gebouwen. In de praktijk blijkt
echter dat projectontwikkelaars en bouwers nog steeds vooral nieuwbouwwoningen
met conventionele gasketels opleveren, zodat ze niet op een bron met
laagwaardige warmte aangesloten kunnen worden. Dit blokkeert voor tientallen
jaren de verduurzaming van de warmtevoorziening, want de kosten om een
cv-systeem uit bestaande woningen te slopen en te vervangen door laag
temperatuur verwarming (LTV) zijn aanzienlijk.

Comfort

De voordelen en betaalbaarheid van LTV zijn bekend en beproefd. Het mag
duidelijk zijn dat de klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele
brandstoffen ons dwingen tot een ongekende energietransitie. De beschikbare
hoeveelheid rest-, aard- en zonnewarmte is zo groot, dat in principe alle
gebouwen in Nederland hiermee verwarmd en gekoeld kunnen worden. De vraag is
waarom deze verandering zo traag op gang komt. Voor de gebruikers van de huizen
en kantoren neemt het comfort toe, want met vloerverwarming komt een einde aan
droge lucht, stofcirculatie en verwarming van vooral de bovenste laag van een
ruimte. Vloerverwarming brengt de warmte waar een mens het echt nodig heeft: bij
de voeten. Bovendien, de nieuwe bouwwijze in combinatie met veel daglicht en
groen, verschaft de gebruiker een gezond binnenklimaat. Een ander voordeel is
dat de bezitters van huizen met LTV verzekerd zijn van een goede verkoopwaarde.
De gasprijs verdubbelt op dit moment iedere zeven jaar en dat maakt huizen met
een traditioneel cv-systeem over vijftien jaar minder gewild. De vraag is
nogmaals: waarom komt deze verandering zo traag op gang? Gemeenten kunnen
projectontwikkelaars op dit moment niet dwingen tot een gedragsverandering. Wie
neemt het voortouw in een duurzame omslag? Nu VROM de nieuwe epc-eisen in
voorbereiding heeft is dit hét moment om wettelijk af te gaan dwingen dat alle
nieuwbouw -en grootschalige renovatiebouw- standaard met LTV tot stand komt. Dit
is geen middelregelgeving, maar een principeregelgeving. Alle feiten leiden tot
één conclusie: LTV in nieuwbouw en grootschalige verbouw is een onvermijdelijke
ontwikkeling. Met deze landelijke verplichting weten alle partijen waar ze aan
toe zijn. Gemeenten kunnen hiermee afdwingen dat in woonwijken gebruik gemaakt
wordt van lokale warmtebronnen als kassen, aardwarmte, restwarmte uit bedrijven
of oppervlaktewater en/of de altijd aanwezige zonnewarmte.

Reageer op dit artikel