nieuws

Aanleg aquaduct en traverse bij Harlingen

bouwbreed

Een 2 kilometer lang deel van de N31 bij Harlingen wordt verdiept aangelegd. Onder het Van Harinxmakanaal komt een aquaduct. De bestaande op- en afritten van de autoweg worden samengevoegd. De huidige Koningsbrug over het kanaal blijft bestaan voor lokaal en langzaam verkeer. Met de uitvoering van deze traverse zal het gehele tracé tussen Zurich […]

Een 2 kilometer lang deel van de N31 bij Harlingen wordt verdiept aangelegd. Onder het Van Harinxmakanaal komt een aquaduct. De bestaande op- en afritten van de autoweg worden samengevoegd. De huidige Koningsbrug over het kanaal blijft bestaan voor lokaal en langzaam verkeer.
Met de uitvoering van deze traverse zal het gehele tracé tussen Zurich (kop Afsluitdijk) en Leeuwarden dubbelstrooks zijn. De totale projectkosten bedragen ongeveer 140 miljoen euro. De provincie en de gemeente dragen 60 miljoen bij. De rest stelt Het Rijk beschikbaar als compensatie na het schrappen van de Zuiderzeelijn. De gemeenteraad beslist volgende maand definitief over de financiering en de voorkeursvariant.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels