nieuws

Zweden investeert extra in winkelcentra

bouwbreed

De komende vijf jaar wordt in Zweden tegen de 2 miljoen vierkante meter winkelcentrumoppervlakte gebouwd, ongeacht de economische crisis.

Dat blijkt uit een inventarisatie van bouwwerkgeversbond Sveriges
Byggindustrier (BI), die dit onderzoek heeft gedaan om te zien in hoeverre de
economische crisis deze plannen negatief kan beïnvloeden. Volgens de bevindingen
van BI is deze negatieve invloed echter niet noemenswaardig. In de afgelopen
tien jaar was in dit marktsegment in Zweden bij voorbaat al sprake van een hoog
activiteitsniveau met gemiddeld een jaarlijkse uitbreiding van de oppervlakte
met 6,5 procent. Deels is dat een uitvloeisel geweest van de in deze periode
sterk gestegen consumptieve bestedingen. Belangrijke factor is echter daarnaast
dat de plan- en bouwvergunningen door de lokale overheden kunnen worden
verleend. Voor de vestiging van winkelcentra bestaat geen planologische
regelgeving op nationaal niveau.

Reageer op dit artikel