nieuws

Zorgen over vestiging grindbedrijf

bouwbreed

Venlo en Grubbenvorst maken zich zorgen over de voorgenomen vestiging van een groot grindbedrijf.

Fresh park Venlo vreest dat de nieuwe bedrijvigheid aan de Maas zal leiden tot stofoverlast. De directie waarschuwt in een brief aan de gemeente Horst aan de Maas voor overwaaiend stof vanaf de geplande nabijgelegen centrale verwerkingsinstallatie (cvi). Het bedrijf is bang dat het fruit wordt bedekt met een laag stof. Bovendien bestaat de kans dat Fresh Park niet meer kan uitbreiden als de cvi in de directe nabijheid komt. De dorpsraad van Grubbenvorst eist een snelle meting van fijn stof. Dat moet gebeuren voor de vergunningverlening aan om het even welk project, aldus de dorpsraad in een boze brief aan de gemeente Horst aan de Maas.

Bouwplan

Het nieuwbouwplan van een verwerkingsinstallatie is afkomstig van Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM), een samenwerkingsverband van de delfstoffenwinners Terraq in Venlo en Teunesen in Gennep. Het bedrijf wil vlakbij de Maasbrug van de A67 niet alleen een verwerkingsinstallatie bouwen, maar ook een nieuwe haven aanleggen voor de aan- en afvoer van zand en grind.
De verwerkingsinstallatie kan zo’n 25 jaar gebruikt worden om ruim 18 miljoen kubieke meter zand en grind te verwerken. Dat zand en grind komt onder meer vrij bij het graven van hoogwatergeulen.

Reageer op dit artikel