nieuws

Zinkstuk houdt bodem Volendam in bedwang

bouwbreed

Zinkstuk houdt bodem Volendam in bedwang

Een met zand verzwaarde mat uit wilgentenen moet voorkomen dat de veenbodem in een watergang nabij Volendam naar boven komt. De praktijk moet in de loop van dit jaar uitwijzen of Tijhuis Ingenieurs uit Hoorn de juiste remedie bedachten.

Vroeger lag er een dijkje in de watergang tussen het Donata Steurhof en de
Damcoogh in Volendam. Dat dijkje moest weg, zodat de bewoners van de aanpalende
nieuwbouwwijk over breed water konden uitkijken. “Daarmee verdween ook het
gewicht dat de veenbodem in bedwang hield,” zegt Hans Bakels van Tijhuis. “Met
het gevolg dat de bodem omhoog komt en een eilandje vormt in de watergang.” Dat
eilandje wordt telkens weer weggebaggerd en komt telkens weer terug. Een doorn
in het oog van de gemeente Edam-Volendam die de Hoornse ingenieurs en adviseurs
om een oplossing vroeg.

Ervaring

Die oplossing kwam er in de vorm van een zinkstuk uit wilgentenen van Van
Schaik uit Ingen. De tijd moet leren of het de ultieme oplossing is: “Ervaring
is er namelijk nog niet mee opgedaan,” zegt Bakels. De constructie bestaat uit
een gevlochten mat, afgedekt met geotextiel met daarop een laag ballastzand.
Zwaar genoeg om elke opwaartse beweging van de veenbodem te stoppen maar weer
niet te zwaar zodat de mat in de bodem zinkt en niet te licht zodat de bodem de
mat wegdrukt. De praktijk moet ook uitwijzen of de bodem mogelijk langs de
randen van de mat een uitweg zoekt. De kans daarop is niet zo groot omdat de mat
bijna van oever tot oever ligt. Het Hoornse bureau meet in de loop van het jaar
hoe de mat zich gedraagt. Mocht hij toch te zwaar zijn dan kan wegzuigen van een
deel van het zand mogelijk helpen.

Veenrug

“Het werk luistert nauw,” benadrukt Bakels. “Voor het afzinken moet eerst de
veenrug worden weggebaggerd en vrijwel direct daarna de mat gelegd. Zou tussen
beide werken te veel tijd zitten dan is de bodem weer gestegen.” Om die reden is
de mat in delen gelegd. Tijhuis wilde aanvankelijk de mat verankeren met
stortsteen maar het Hoogheemraadschap vreesde dat het stortsteen bij een lage
waterstand zijn maaiboten zou beschadigen. Dus werd het een laag van 40 tot 50
centimeter zand; iets meer dan wat met stortsteen nodig zou zijn. Tijhuis kan
zich er nu wel in vinden want anders dan steen kan zand niet door de laag
geotextiel steken en in de bodem verdwijnen. Dus bestaat er ook geen gevaar dat
de mat daardoor te licht wordt en opdrijft. Het water in de gang stroomt
nauwelijks zodat het zand niet van de mat spoelt.

Reageer op dit artikel