nieuws

Winstval Wereldhave nog net in de zwarte cijfers

bouwbreed

Vastgoedbedrijf Wereldhave is op het nippertje niet in de rode cijfers beland. Van de in 2007 geboekte winst van 229,6 miljoen euro bleef afgelopen jaar slechts 8,8 miljoen over.

Wereldhave schreef 112,6 miljoen euro af op zijn vastgoedportefeuille. Daardoor kwam het indirect resultaat, het winstcijfer dat de herwaarderingen weergeeft, uit op 100,6 miljoen euro negatief. Dat was beter dan de gemiddelde analistenverwachting van min 144,4 miljoen euro. Wereldhave zegt te verwachten dat de vastgoedwaarden in 2009 verder zullen dalen.
Het direct resultaat, de winst uit verhuur, steeg van 108 miljoen euro in 2007 naar 109,4 miljoen euro in 2008. Dat was duidelijk beter dan de gemiddelde verwachting van tien analisten die rekenden op 101,3 miljoen euro.
De stijging van het direct resultaat was volgens Wereldhave onder meer te danken aan lagere financieringskosten. Doordat Wereldhave op een groot deel van zijn leningen variabele rentes heeft, kon het profiteren van de rentedalingen van de afgelopen tijd.
Verder zag het bedrijf de huurinkomsten stijgen van 166,55 miljoen euro in 2007 naar 168,33 miljoen euro. De bezettingsgraad van de panden steeg van 94 procent naar 94,7 procent.
Wereldhave meldt dat het eind 2008 te maken heeft gekregen met nieuwe leegstand in Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarom houdt het bedrijf er rekening mee dat de bezettingsgraad in 2009 zal dalen.
De waarde van Wereldhaves vastgoed in exploitatie daalde vorig jaar met 0,8 procent tot 2,6 miljard euro. Het eigen vermogen slonk met 6 procent tot 1,9 miljard euro.

Reageer op dit artikel