nieuws

Windpark in zee kan milieuvriendelijker

bouwbreed Premium

Bij de ruimtelijke planning van de windmolenparken in zee wordt veel te weinig rekening gehouden met mogelijke effecten op met name vogels. Onderzoekers van Wageningen Imares pleiten voor nader onderzoek naar milieuvriendelijker wijzen van bouwen,

Uit onderzoek van de in de Nederlandse Noordzee gebouwde windparken blijkt dat, hoewel de parken attractief kunnen zijn, sommige vogelsoorten er hinder van ondervinden. Dat geldt vooral als de molens dicht op elkaar staan of als de parken als geheel een grote barrière vormen. Bij de huidige parken lijken de effecten mee te vallen, maar als er veel parken komen, kan dit problemen geven.
Op dit moment worden veel windparken in het Belgische deel van de Noordzee pal langs de Nederlandse grens gepland. Nederland heeft het voornemen het hieraan grenzende gebied voor grootschalige windparken aan te wijzen. Als deze plannen onverminderd doorgaan, kan dit tot grote barrières voor vogels en zeezoogdieren leiden. Onderzocht moet worden of problemen niet te voorkomen zijn door andere afstanden tussen molens of het creëren van molenvrije vlieg- of zwemcorridors.
In Nederland zijn de eerste twee windmolenparken gebouwd door het heien van de palen die als fundament dienen voor de molens. Dit heien veroorzaakt zeer veel geluid onder water dat tot op een kilometer dodelijk kan zijn voor bruinvissen. In België zijn de eerste grote molens gebouwd met een op de zeebodem staande betonnen voet, zonder te hoeven heien. Dit heeft waarschijnlijk veel minder gevolgen voor zeedieren en vislarven.
Het onafhankelijke onderzoeksbureau pleit voor milieuvriendelijker wijzen zoals palen in de bodem trillen of gebruik van betonnen funderingen.

Reageer op dit artikel