nieuws

Werkloosheid Vlaamse bouw stijgt fors

bouwbreed

De werkloosheid in de Vlaamse bouw is van december 2007 tot en met december 2008 met 15 procent gestegen.

De cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) over de fors gestegen werkloosheid in de Vlaamse bouw staan haaks op de geruststellende mededeling van de Confederatie Bouw, de nationale aannemersorganisatie in België. Directeur Robert de Muelenaere verklaarde onlangs dat de bouw ondanks de crisis vorig jaar nog niet begonnen was met het definitief ontslaan van werknemers. Hij verklaarde dat het herstelplan van de federale regering voor de bouw, dat dit jaar goed zal zijn voor een groei van 3 procent, de werkgelegenheid zal stabiliseren. Mogelijk heeft de Confederatie zich gebaseerd op cijfers over het eerste halfjaar van 2008 en de VDAB zich op die van het hele afgelopen jaar.
Ook het aantal vacatures dat de Vlaamse bouwbedrijven bij de VDAB heeft ingediend is fors gedaald. In 2007 ontving de VDAB nog 15,945 vacatures van bouwbedrijven. In 2008 daalde dat aantal met 8 procent tot 14.735. Ook hier is de daling groter dan voor alle sectoren in Vlaanderen samen die 4 procent bedraagt.
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt naar aanleiding van de hoge werkloosheidscijfers in de bouw dan ook aan op een krachtig stimuleringsbeleid van de Vlaamse regering.

Kredietverlening

Ook moet de regering volgens de VCB de kredietverlening ondersteunen, zowel aan bouwbedrijven als aan vastgoedprojecten. Grote en kleine vastgoedprojecten worden op dit ogenblik steeds meer afgeremd door de kredietcrisis. Maar ook de bouwbedrijven zelf hebben volgens Dillen behoefte aan een soepeler kredietverlening om hun werkingsmiddelen te kunnen blijven financieren.
De VCB ontvangt steeds meer klachten van kleine en middelgrote bouwbedrijven dat zij het almaar moeilijker krijgen om aan geld te komen.

Reageer op dit artikel