nieuws

Waterschap Rivierenland schuwt sloop huizen niet

bouwbreed

De verbetering van de dijk tussen Kinderdijk en Gelkenes kan leiden tot sloop van woningen. Hoeveel panden moeten wijken voor het verstevigen van de waterkering is niet bekend.

Dat zegt Frans van den Berg, verantwoordelijke projectleider van Waterschap Rivierenland. Hij verwacht geen grootschalige sloop in het 70 kilometer lange gebied waar het werk zal plaatsvinden.
“We gaan de binnenwaartse stabiliteit van de dijk verstevigen. Daardoor komen we in aanraking met woningen. Wat niet betekent dat alle huizen moeten worden gesloopt. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden om de panden te sparen. Denk daarbij aan het plaatsen van damwanden.”
Niettemin geeft hij aan dat als de dijkverbetering de sloop van huizen noodzakelijk maakt, hiervoor wordt gekozen. Zo ver is het nog niet. Eerst wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de waterkering te verbeteren. Dit onderzoek neemt enkele jaren in beslag. Een aantal bewoners van het gebied ziet de dijkverbetering niet zitten. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun huis of ze verwachten dat hun woning schade zal oplopen door de werkzaamheden. “Ik kan ze niet geruststellen”, zegt Van den Berg. “Eerst moet het onderzoek zijn afgerond.”

Onvoldoende

De stijgende zeespiegel maakt verbetering van de waterkering noodzakelijk. Bij een eerdere, in het recente verleden uitgevoerde opknapbeurt, is onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van het veranderende klimaat. Daarom is te weinig geld uitgetrokken voor de dijkversterking. “Toen is alleen het strikt noodzakelijke werk gedaan.” Een stuk van de dijk bij Lexmond is toen helemaal niet aangepakt. Dat zal tijdens de nieuwe opknapbeurt wel gebeuren. Bovendien moet deze ervoor zorgen dat de waterkering een halve eeuw veilig is. Het werk begint in 2013 en is in 2015 klaar.

Reageer op dit artikel