nieuws

Vertrouwen begint bij jezelf

bouwbreed

Het zijn moeilijke tijden voor de bouw. De kredietcrisis raakt de sector hard en daarbovenop loopt het vertrouwen in de sector met de naar buitengekomen frauduleuze praktijken in Limburg nog een extra deuk op. Ondanks uitvoerige selectieprocedures en innovatieve contractvormen blijkt het nog steeds moeilijk om tot een goede en succesvolle samenwerking te komen. Hoe krijgt de sector, in een tijd waarin het zo hard nodig is, het vertrouwen weer terug?

In de regel leggen opdrachtgevers bij aanbestedingen een volledig
uitgeschreven specificatie van hun oplossing op tafel. Zonder enig inzicht in de
behoefte te geven, die achter de aanbesteding schuil gaat. Vervolgens vragen ze
een partij de oplossing zo goedkoop mogelijk te realiseren. Zakelijk gezien soms
handig, maar geen uitnodiging tot samenwerking. Om samenwerking succesvol te
laten zijn moet er vertrouwen in elkaar bestaan. Dit vertrouwen is er niet
vanzelfsprekend. Opdrachtgevers moeten hun aanbieders in staat stellen om aan te
sluiten bij hun belangen. Zodat aanbieders zich vervolgens werkelijk kunnen
profileren op hun aanbod. Door de propositie al voor te leggen en puur te vragen
naar de prijs wordt dit selectiecriterium buitenspel gezet. Iedere aanbieder die
een opdracht echt wil hebben, hoeft slechts een lage prijs te noemen. Zonder
zich druk te hoeven maken over de iets verdere toekomst en over samenwerking.
Opdrachtnemers zijn op hun beurt niet gemakkelijk geneigd om echt
verantwoordelijkheid te nemen voor het voorzien in een behoefte van de
opdrachtgever. Met als gevolg dat er bij afwijkingen en tegenslagen gedurende
het project de basis om op verantwoordelijke wijze oplossingen te genereren
waarbij het gezamenlijke belang voorop staat. Strenge procedures en dikke
contracten schieten hier dus tekort. Daar waar selecteren op de mate van
vertrouwen in elkaar die zekerheid wel kan bieden.

Geloofwaardig

Om tegemoet te komen aan de behoefte om zaken te specificeren en te beheersen
zullen we proberen het begrip vertrouwen iets verder te ontleden. De mate van
vertrouwen die de ander in jou heeft en andersom wordt bepaald door een aantal
aspecten. Bij alle drie de aspecten draait het om de perceptie die de ander
heeft van jou. Één: zorg dat het voorstel dat je doet reëel is en dat je daarmee
geloofwaardig bent. Twee: zorg dat je nabij de ander bent en dat je de behoefte
achter de vraag begrijpt. En tot slot nummer drie: ben betrouwbaar. Doe wat je
belooft. Geloofwaardigheid, nabijheid en betrouwbaarheid verkleinen het risico
dat de ander loopt door samen te werken met jou en vergroten daarmee het
vertrouwen in een goede samenwerking. De bijdrage van ieder aspect wisselt per
project. In een langdurige samenwerking zal de nabijheid meer de nadruk hebben.
In korte meer afgebakende samenwerkingsverbanden speelt geloofwaardigheid een
prominentere rol. Bij het zoeken naar samenwerkingspartners is het dus van
belang om op maat van het project aandacht te besteden aan ieder aspect en
selectieprocedures daar op aan te passen. De crux bij het inrichten van
samenwerkingsverbanden is een passende verdeling van verantwoordelijkheden. Het
geven van een expliciete verantwoordelijkheid komt neer op het laten van ruimte
voor de ander om de verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen. Wanneer dit
het geval is ontstaat er ruimte voor een gezamenlijk belang, namelijk een goed
eindresultaat voor het project. De spanning die ontstaat bij het verdelen van
verantwoordelijkheden over meerdere partijen zal door de opdrachtgever bestuurd
moeten worden. Een klus verdelen in meerdere kleine stukjes verantwoordelijkheid
levert een andere dynamiek op in samenwerking dan de klus in zijn geheel toe te
vertrouwen aan één partij. Bij het geven van een grote, open
verantwoordelijkheid zal worden gesteund op het gevoel van nabijheid. Bij een
meer afgebakende verantwoordelijkheid zal de basis van vertrouwen meer in
geloofwaardigheid liggen. Kortom, in het opbouwen van vertrouwen gaat het om de
mentaliteit en de capaciteit om te investeren in relaties, waarbij de verdeling
van verantwoordelijkheden een sleutelbegrip is. Om echt iets te kunnen
veranderen zullen alle partijen risico’s moeten nemen bij het geven en nemen van
verantwoordelijkheid. Begin bij jezelf, ga na welke verantwoordelijkheid je wilt
nemen en geef aan je partners aan dat zij ook verantwoordelijkheden hebben. Geef
anderen reden om hun vertrouwen in jou te vergroten en ga voor een gezamenlijk
doel!

Reageer op dit artikel