nieuws

Verschillen in effecten crisis groot

bouwbreed

De diverse subsectoren in de bouw worden verschillend getroffen door de crisis. Het zwaarst hebben het projectontwikkelaars en de bouwmaterialenindustrie.

De bouwcyclus heeft van oudsher een sterke relatie met de economische groei. De huidige crisis zal daarom grote gevolgen hebben voor de bouw, schrijft ABN Amro in het rapport ‘Sectoren in stress’. Door de kredietcrisis is er minder geld beschikbaar voor investeringen, zijn banken stringenter geworden in de kredietverstrekking en gaan financieringslasten omhoog.
De bank concludeert dat er sprake is van een hoge vraaguitval waardoor als eerste projectontwikkelaars en architecten- en ingenieursbureaus worden getroffen. Die zitten vooraan in het bouwproces. De bouwmaterialenindustrie en aannemers volgen in de rij getroffenen, terwijl de gespecialiseerde aannemers, en dan voor diegene die in de afbouw zitten, als laatste de gevolgen van de crisis merken.
Bij projectontwikkelaars gaat het om vraaguitval bij zowel woningen als commercieel vastgoed. Het schrappen van projecten leidt tot afschrijvingen wat samen met de neerwaartse prijsdruk op onroerend goed voor grote druk op het bedrijfsresultaat zorgt. Gegeven de hoge financieringslasten in deze branche leidt dit tot een relatief ongunstig financieel profiel, vinden de bankiers.
De bouwmaterialenindustrie heeft eveneens een relatief ongunstig profiel. Zij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van nieuwbouw die inzakt. Door het kapitaalintensieve karakter heeft de industrie relatief hoge vaste kosten.

Conservatief

In de aannemerij is er een groot verschil tussen b0x26u-bouwers en gww-bouwers. Die laatste groep heeft minder last omdat de productie redelijk op peil blijft. Gunstig is het dat aannemers relatief conservatief gefinancierd zijn. De operationele marges zijn hoger dan bij gespecialiseerde aannemers waardoor de rentelasten beter te dragen zijn.
Gespecialiseerde aannemers hebben wat minder last van vraaguitval omdat zij in het algemeen niet alleen in de conjunctuurgevoelige nieuwbouw werken, maar ook in de minder conjunctuurgevoelige onderhoudsmarkt. Wel zijn zij iets zwaarder gefinancierd dan hoofdaannemers en is hun operationeel resultaat iets lager.

Reageer op dit artikel