nieuws

Verelendung

bouwbreed

Belastingbetalers aller landen verenigt u. Het lijkt gezien de omstandigheden op een neomarxistische slogan. Die omstandigheden duiden op een wederopstanding van de Verelen­dungstheorie van Karl Marx. Anders dan bij Marx gaat het nu niet om proletarische slachtoffers van de industriële revolutie, maar om argeloze belastingbetalers die hun geld in een financiële sector gestopt zien worden […]

Belastingbetalers aller landen verenigt u. Het lijkt gezien de omstandigheden op een neomarxistische slogan. Die omstandigheden duiden op een wederopstanding van de Verelen­dungstheorie van Karl Marx. Anders dan bij Marx gaat het nu niet om proletarische slachtoffers van de industriële revolutie, maar om argeloze belastingbetalers die hun geld in een financiële sector gestopt zien worden die lustig voortgaat met obsceen graaigedrag. Slechts enkele beleggers profiteren van de goedgeefsheid van de overheden.
Dat bleek deze week het sterkst bij Royal Bank of Scotland. Dankzij de Britse overheid kan de bank 325 miljard pond aan praktisch waardeloze waardepapieren wegzetten in een apart vehikel waarin de verliezen worden afgedekt door de overheid. Ondanks een verlies van dik 24 miljard pond waren beleggers zo blij dat de verliezen in elk geval niet verder kunnen oplopen, dat het aandeel RBS en in het kielzog daarvan nog wat financials tussen de 25 en 30 procent omhoogschoten. Met dank aan de belastingbetaler. Intussen dreigt een relletje rond de pensioenvoorziening van oud-RBS-topman Fred ‘the Shred’ Goodwin die het veld moest ruimen na de domme aankoop van ABN Amro tegen een veel te hoge prijs. Die onderhandelde uitermate goed over een extra dotatie aan zijn pensioenvoorziening die daardoor twee keer zo goed werd gevuld. Commotie alom binnen Labour. Maar Sir Fred weigert in te leveren.
Onze eigen minister van Sociale Zaken, Piet Hein Donner, doet inmiddels zijn uiterste best om de oorspronkelijke Verelendung weer terug te krijgen. Zijn voorstellen om de pensioenen af te stempelen en voorlopig de nullijn voor de lonen te hanteren, leiden tot een verdergaande neerwaartse spiraal. De koopkracht wordt aangetast, dus wordt er minder besteed, dus wordt er minder geproduceerd, dus vallen er meer ontslagen en wordt ons land steeds armer. Karl Marx had het niet beter kunnen verzinnen.
Ferry Heijbrock

Reageer op dit artikel