nieuws

Verbeterde toegang tot NEN-normen

bouwbreed

Het Nederlands Normalisatie-instituut presenteert op Bouw & ICT een verbeterde toegang tot de NEN-normen. De klant kan zelf normen aan zijn pakket toevoegen, tot aan het maximum waarvoor de licentie geldt.

Alle normen van het instituut zijn toegankelijk via de website van NEN
Connect. Klanten kunnen een licentie kopen voor drie jaar. De prijs is
afhankelijk van het aantal medewerkers dat van de dienst gebruik gaat maken en
van het maximum aan normen, die in pdf-vorm bekeken, gedownload en vooralsnog
zelfs onbeperkt geprint moeten kunnen worden. Als het aan het Nederlands
Normalisatie-instituut ligt, komen de normen voor iedereen kosteloos
beschikbaar. “We gooien de poorten graag open, als we daarvoor gecompenseerd
worden”, aldus Jules Brugmans van NEN in gesprek met Cobouw. Hij doelt op de
recente uitspraak van een rechter, dat normen die in het Bouwbesluit staan
gratis gepubliceerd zouden moeten worden. De website van NEN Connect zou die
mogelijkheid kunnen bieden.

Verbeteringen

De online toegang tot de normen bestaat anderhalf jaar, maar op Bouw 0x26 ICT
laat het Nederlands Normalisatie-instituut de laatste verbeteringen zien. “De
interface werkt handiger”, aldus Robert van den Berg van NEN. “Klanten kunnen nu
zelf normen aan hun pakket toevoegen. De teller geeft alleen nog de normen aan
en geen andere documenten.” Klanten kunnen in hun bedrijf een beheerder
aanwijzen. Hij bepaalt welke normen worden toegevoegd aan het pakket, waarvoor
de klant een licentie heeft. Medewerkers kunnen de beheerder vragen om toegang
tot een norm via de website. Mocht een klant aan de limiet van de licentie toe
zijn, dan kan de beheerder een gemotiveerd verzoek bij NEN indienen. Dan wordt
een aantal ongebruikte normen verwijderd. “We gaan daar soepel mee om”, aldus
Brugmans. Het heeft geen consequenties voor de kosten van de licentie.

Goedkoper

De licentie valt wat duurder uit dan het bestellen van gedrukte normen. “Maar
het beheer van papieren exemplaren brengt ook kosten met zich mee. Uiteindelijk
zijn klanten dus goedkoper uit met NEN Connect”, stelt Van den Berg. “Formeel
mag de klant één werkkopie maken. In de praktijk kunnen klanten de pdf-files
onbeperkt afdrukken. De beheerder kan die optie uitschakelen. Mogelijk zetten we
in de toekomst pdf-files op de website, die niet geprint kunnen worden.” Een
andere mogelijkheid is, dat de normen in de toekomst gratis worden. “De overheid
gaat eerst in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Maar we hebben wekelijks
overleg met de overheid over hoe hiermee om te gaan”, aldus Van den Berg.
Voorlopig moet een klant nog betalen voor het samenstellen van een eigen
collectie van normen. De website van NEN Connect is in het Engels en Nederlands
beschikbaar.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels