nieuws

VBKO schiet Rijkswaterstaat te hulp

bouwbreed

Waterbouwers staan klaar om Rijkswaterstaat te helpen projecten te versnellen. Daarmee kan de recessie te lijf worden gegaan.

Vanuit de politiek is de belangstelling groot om waterbouwkundige projecten
te versnellen, weet de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en
Oeverwerken VBKO. Het gaat dan om versnelde uitvoering van de aanbevelingen van
de Deltacommissie zoals inhalen van achterstallig onderhoud aan waterkeringen en
zandsuppleties langs de kust. Volgens VBKO-directeur Fries Heinis dreigt er een
probleem omdat Rijkswaterstaat capaciteit tekortkomt om projecten snel uit te
voeren. Dat mag niet gebeuren vindt hij. “Het niet voorhanden hebben van
voldoende capaciteit bij opdrachtgevers is geen valide argument om werken niet
te versnellen. Ons pleidooi richting politiek en vooral het ministerie van
Verkeer en Waterstaat is dat met een vroege betrokkenheid van de markt bij
projecten mogelijke capaciteitsproblemen bij opdrachtgevers kunnen worden
verholpen. De aannemers in de waterbouw zijn daar klaar voor”, aldus Heinis. De
werken zijn niet alleen nuttig in de strijd tegen de recessie, maar ook nodig.
Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), waarin VBKO samenwerkt met
schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer en eigen vervoerders- en
verladersorganisatie EVO, heeft dat in een brief aan het ministerie nog eens
nadrukkelijk aangetoond.

Binnenvaart

In de brief wijst COV-voorzitter Annemarie Jorritsma er op dat de
investeringen in vaarwegen nog steeds achterblijven bij de investeringen in
andere vervoersmodaliteiten. Tegelijkertijd wordt de binnenvaart wel steeds
genoemd als milieuvriendelijker alternatief voor wegvervoer. Zo is in het kader
van de aanleg van de Tweede Maasvlakte afgesproken dat 45 procent van het
vervoer over de weg naar het water moet worden overgeheveld. Ook de VBKO wijst
er op dat de groei van de binnenvaart in Nederland tot 2020 wordt geraamd op 20
procent en in Europa zelfs op 38 procent tot 2030. Het is dan ook van groot
belang dat de knelpunten in de waterwegen snel worden opgelost. Hoog op het
lijstje staan dan onder meer de overnachtingshaven Lobith, het Wilhelminakanaal
inclusief het deel Laarbeek-Eindhoven en de Beatrixsluis die dringend een derde
kolk moet krijgen.

Reageer op dit artikel