nieuws

‘Vaart in beheer appartementen’

bouwbreed Premium

De broers Alex en Niels Hagen willen vanuit Naarden het VVE-beheer opschudden. Vooralsnog richten ze zich op het Gooi en omstreken. Maar de constatering dat het beheer van appartementengebouwen is ingesukkeld, geldt volgens hen overal.

Met hun recent opgerichte bedrijf VvE beheer Het Gooi willen ze een frisse wind laten waaien door het beheer van particuliere appartementen. Doel is dat onderhoud adequater gebeurt en dat meer en effectiever wordt geïnvesteerd in woningverbetering. Zodat bijvoorbeeld energiebesparing ook in dit deel van de woningvoorraad op gang komt.
Reserveringen voor het groot onderhoud zijn sinds mei vorig jaar verplicht maar daaraan mankeert het nogal eens, meent Alex Hagen. Het is een groot probleem bij zowel slapende verenigingen als actieve verenigingen van eigenaren, die weliswaar actief zijn maar alles op eigen kracht regelen. Maar ook met een externe, professionele beheerder erbij zou het vaak niet opschieten.
“Veel beheerders leveren alleen administratieve en financiële diensten”, verklaart hij. Het algehele gebrek aan bouwkundige kennis speelt verenigingen parten. “Een meerjarenonderhoudsprogramma (MOP) voor tien jaar staat soms op een half A4-tje.”

Tijd

In de veelal verouderde wooncomplexen is volgens hem dringend behoefte aan meer deskundigheid over onderhoud en modernisering. Alex Hagen: “Investeringen voor beveiliging of duurzame energie komen nauwelijks van de grond. Hoe gaat dat: initiatieven moeten komen van een technische commissie van de bewoners maar die heeft daarvoor de kennis niet. Dus wordt toch weer naar een aannemer gestapt en dan moet de vereniging weer vergaderen over het voorstel van de aannemer. De tijd verstrijkt en uiteindelijk gebeurt er niets.”
Gebrekkige communicatie en trage reacties maken mensen murw, meent hij. “Ze leggen zich er vaak maar bij neer en de vereniging sust in slaap.”
Volgens hem wordt zelfs al veel geklaagd over trage reacties bij reguliere onderhoudsklachten en reparatieverzoeken. Dat komt, stelt hij, omdat ook beheerders hierover niet zelf kunnen oordelen en dus zijn aangewezen op een aannemer.

Gevloek

In Het Gooi hangen veel VvE’s aan de beheertak van een corporatie of makelaar. Alex Hagen komt zelf uit de makelaardij dus hij weet hoe het werkt. “Zo’n kantoor is ingeschakeld om de vrijkomende huurwoningen te verkopen. Makelaars wachten tot een huurder vertrekt en bieden de woning dan te koop aan. Dat is hun werk. Regelmatig hoorde ik op kantoor in mijn vorige werk gevloek als een bewoner had gebeld met een reparatieverzoek. Beheer is nu eenmaal niet het pakkie-an van een makelaar. Die is niet aanspreekbaar over het bouwkundige gedeelte omdat de kennis erover ontbreekt.”
Ondanks de beperkte dienstverlening zijn verenigingen volgens de broers vaak veel geld kwijt aan een professionele beheerder. Meer waar, voor naar hun zeggen soms minder geld, willen zij bieden met een optioneel uitgebreider pakket waarin naast bestuurlijke en administratieve ook bouwkundige, juridische, adviserende en facilitaire diensten zijn opgenomen. “Verenigingen kunnen dan voor alle taken op één adres terecht.”

Reageer op dit artikel