nieuws

Terugslagproductiviteit holt bedrijf uit

bouwbreed Premium

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal teruggezakt naar 0,6 procent krimp. Alle signalen van het CBS staan inmiddels op rood.

“Opmerkelijk genoeggroeide de bouwnijverheid de laatste maanden van het jaar
nog wel”, stelt hoofdeconoom Michiel Vergeer van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. “Voor de bouw was 2008 het mooiste jaar sinds tijden. Op de lopende
projecten werd flink gewerkt. Wel moet gezegd worden dat het binnenhalen van
nieuwe orders een groot probleem is”. De oorzaak van de 0,6 procent krimp ligt
vooral in een sterke daling van de export. De productie van de industrie daalde
in het laatste kwartaal met 6,5 procent. In december ging de sector zelfs 13
procent achteruit.

Delfstoffen

Over geheel 2008 gemeten realiseerde volgens het CBS de bouw een groei van
6,2 procent. Slechts de sector delfstoffen scoorde (dankzij de hoge prijzen die
voor het gas betaald werden) met 9,8 procent hoger. Gemiddeld kwam de groei van
de Nederlandse economie afgelopen jaar uit op 2 procent. Vergeer benadrukt dat
de scherpe daling van de economische groei allesbehalve onverwacht komt. Het
sedert de zomer ingezakte producentenvertrouwen geeft al maandenlang heldere
signalen af. Het faillissement van Lehman Brothers in september brak het
vertrouwen definitief. “Het lijkt wel of de consumenten en producenten verlamd
zijn geraakt. Ze gedragen zich als konijntjes die gevangen in het licht van de
koplampen niet meer weten wat te doen”. Het CBS registreert een scherpe daling
van het aantal vacatures. Het verlies van 54.000 open arbeidsplaatsen in het
vierde kwartaal is de grootste afname sinds het CBS in 1989 met de registratie
begon.

Banengroei

Het aantal vacatures in de bouw daalde tot 12.000, bijna een derde van de
vraag afgelopen voorjaar. Over het gehele jaar bekeken, laat de banengroei in
Nederland een uitermate florissant beeld zijn. De werkgelegenheid is – met zo’n
300.000 werkzoekenden – nog steeds groter dan waar ook elders in Europa. De
combinatie van grote banengroei plus krimpende productiviteit werpt een zware
slagschaduw vooruit. De productiviteit neemt snel en fors af hetgeen niet anders
kan zijn dan de voorbode van een grote ontslaggolf.

Reageer op dit artikel