nieuws

Rijkswaterstaat geeft beheer infrastructuur uit handen

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat draagt het wegbeheer over aan de markt. Stapsgewijs vervangt de opdrachtgever alle gedetailleerde onderhoudscontracten voor meerjarige prestatiecontracten op hoofdlijnen voor rij- of vaarroutes.

Het beheer en onderhoud voor de A12, A2, A4 en alle andere hoofdwegen komen per corridor op de markt. Ook de vaarwegen worden opgeknipt in logische routes die voor marktpartijen te behappen zijn. Rijkswaterstaat neemt deze week een beslissing over de invoering van een modelcontract en benoemt een apart invoerteam voor de landelijke uitrol.
In Zeeland is al veel ervaring opgedaan met deze ‘corridorbenadering’. Afgelopen week kregen Rijkswaterstaat en Heijmans de Bouwpluim voor het contract. De aannemer heeft op verzoek van Rijkswaterstaat de praktijk bij de Britse collega’s van de Highways Agency afgekeken. Deze zogenoemde PIM-pilots voor zowel het natte als het droge contract in Zeeland blijken succesvol. De Zeeuwse snelwegen zijn tot 2012 in onderhoud bij Heijmans. KWS/Van Hattem 0x26 Blankevoort sleepte het groeicontract voor de vaarroute Hansweert-Krammersluizen binnen. Bij geïntegreerde contracten als Tweede Coentunnel, N59 en N31 ligt het onderhoud en soms ook het beheer al bij de betrokken bouwcombinaties.Ernst 0x26 Young evalueerde de aanpak in Zeeland en onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat de voorwaarden voor landelijke invoering. Daarbij was aandacht voor de ict-processen en itc-systemen, personeelsbeleid, aanbesteding en praktische invulling van de prestatiecontracten.

Gevoelig

Met landelijke invoering van prestatiecontracten op basis gelijkwaardige partners maakt Rijkswaterstaat een grote stap richting verdere uitbesteding aan de markt. Het afstoten van wegbeheer via een bonus/malus-systeem ligt gevoelig binnen Rijkswaterstaat en leidt tot veel interne discussies. Het idee is om marktpartijen verantwoordelijk te maken voor het bijhouden van een gehele snelweg of vaarweg. Zij tekenen voor een minimum staat van onderhoud en controleren zelf wanneer wordt ingegrepen. Kwaliteit is belangrijker dan de prijs, maar het is toegestaan om niet urgent onderhoud te combineren met andere werkzaamheden. Lastige punten zijn de knooppunten en op- en afritten, waar overlap dreigt met andere wegbeheerders.

Reageer op dit artikel