nieuws

RGD wil breder palet van contractvormen

bouwbreed Premium

– De Rijksgebouwendienst gaat met één contract voor alle dbfmo-projecten werken. De opdrachtgever is zeer tevreden over de geïntegreerde contracten, maar introduceert na evaluatie van de drie gegunde werken wel een fors hogere ontwerpvergoeding.

De modelovereenkomst voor een nieuwe gevangenis, belastingkantoor of
ministerie verschilt binnenkort niet meer. “Uiteraard verschillen de accenten.
Je stelt andere eisen aan een goed beveiligd gebouw achter een hoge muur dan aan
een beeldbepalend kantoor zoals in Groningen. Maar daar liggen toch
prestatie-eisen aan ten grondslag die passen bij het basis-contract en ook de
aanbestedingsprocedure verschilt niet”, licht Marleen Hermans, hoofd Expertise
en Advies van de Rijksgebouwendienst toe. Een groot voordeel voor
geïnteresseerde marktpartijen die weten wat ze kunnen verwachten als ze
inschrijven op een dbfmo-contract. Dat scheelt veel tijd en kosten en voorkomt
gesteggel over interpretaties. Binnenkort gaat Hermans leiding geven aan het
nieuw op te richten expertisecentrum aanbesteden. De Rijksgebouwendienst zet met
een nieuw inkoopbeleid in op een breder palet van contractvormen. Daarbinnen
speelt dbfmo een hoofdrol voor complexe projecten vanaf 25 miljoen euro. “Het is
een bewuste keus om de financiële prikkel daarin onder te brengen. Met een
maandelijkse beschikbaarheidsvergoeding stuur je het hele proces.” Hermans
benadrukt dat een gebouw op één plek meestal een stuk minder complex is dan de
aanleg van infrastructuur. “Daarom zullen wij minder snel overgaan tot
allianties waarbij risico’s worden gedeeld, maar zien meer in een duidelijke
verdeling.” Overigens bestaat binnen dbfmo-contracten ook de mogelijkheid voor
alliantieachtige constructies. Wie het risico het best kan beheersen, krijgt de
verantwoording: “Je betaalt de hoofdprijs als je dat andersom doet.” De
uitbesteding van huisvesting inclusief onderhoud en facilitaire dienstverlening
in contracten van 20 jaar of meer is tot op heden goed bevallen en leidt tot
forse kostenbesparingen ten opzichte van traditionele contracten. De
opdrachtgever zette de aanbestedingen op een rij van het detentiecentrum
Rotterdam Airport, de Informatiebeheer Groep met de belastingdienst in Groningen
en de belastingdienst in Doetinchem. Daarbij kregen ook de afgevallen
combinaties de kans om hun mening te geven. De reacties van marktpartijen op de
concurrentiegerichte dialoog zijn volgens Hermans positief. “Bij de renovatie
van Financiën voerden we een relatief eenzijdige onderhandelingsfase, maar nu de
wet ruimte geeft voor een dialoog is er meer ruimte voor tweerichting verkeer.
Als een eis niet duidelijk is of een risico wordt onderschat, krijgen we dat
meteen te horen.” De Rijksgebouwendienst begint de dialoogfase met minimaal drie
partijen en zoomt eerst in op het ontwerp, vervolgens op het financiële plaatje
en ten slotte op het totale project. Een kritiekpunt tijdens de evaluatie was de
lage vergoeding die de opdrachtgever stelt tegenover omvangrijke
ontwerpinspanningen. Een forse kostenpost die afgevallen marktpartijen moeten
verwerken in hun algemene kosten. Door de vergoeding te verhogen van maximaal
150.000 euro naar 1 miljoen euro, komt de opdrachtgever tegemoet aan die
kritiek. “Het is uitdrukkelijk geen rekenvergoeding, maar uitsluitend bedoeld
voor de uitwerking van het ontwerp, de financiering en het bijbehorende pakket
van onderhoud en facilitaire dienstverlening.” De partijen die afvallen voor de
bouw van de gevangenissen in Noorderbocht/Rotterdam en Zaanstad krijgen
waarschijnlijk de primeur. De opdrachtgever verwacht beide projecten binnen
enkele maanden aan te kondigen. De Rijksgebouwendienst hoopt daarmee nog meer
partijen te interesseren. “Daarbij spelen veel meer overwegingen een rol dan de
hoogte van een vergoeding, zoals de marktomstandigheden.” Over gebrek aan
belangstelling had de dienst overigens tot nu toe niet te klagen bij de
dbfmo-contracten. Dit in tegenstelling tot meer traditionele contracten als van
de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en het Rijksmuseum waar zich
maar één inschrijver meldde.

Dbfmo-projecten van RGD

Project status l Renovatie ministerie Financiën Den Haag opgeleverd l
Nieuwbouw belastingkantoor Doetinchem uitvoeringsfase l Nieuwbouw
detentiecentrum Rotterdam uitvoeringsfaseAirport l Nieuwbouw Informatie Beheer
Groep en uitvoeringsfaseBelastingdienst Groningen l Nieuw Justitieel complex op
Schiphol dialoogfase l PI Zaanstad aankondiging volgt binnenkort l PI
Noorderbocht Rotterdam aankondiging volgt binnenkort

Reageer op dit artikel