nieuws

‘Opdrachtgever die afstand durft te nemen toont lef’

bouwbreed

– De voordelen van geïntegreerde contracten zijn niet allemaal even hard, maar vertalen zich uiteindelijk in de kwaliteit van een gebouw. “Een opdrachtgever die daarbij op afstand durft te blijven, vertoont lef in plaats van lafheid.”

Opdrachtgever, besef dat de aanbestedingsvorm de kwaliteit van een gebouw
bepaalt, is de heldere boodschap van Antje de Groot, directeur van Trebbe. “Veel
gemeenten zijn geneigd recht toe, recht aan de Europese procedure te doorlopen,
maar er kan binnen de regels veel meer, die de kwaliteit van een pand ten goede
komen.” Trebbe organiseerde afgelopen week samen met Mei Architecten een
expertmeeting om een van de tastbare resultaten te laten zien: het Lokaal
Opleidingen Centrum (LOC) in Hardenberg. Het opvallende gebouw ligt in het
verlengde van de Voorstraat en is een visitekaartje van het centrumplan van de
stad. Een voorbeeld van ‘samen werken, samen winnen’ dat navolging verdient,
vindt De Groot. Compact, slim, multifunctioneel gecombineerd met veel beton,
staal, glas en hout en opvallende bakstenen accenten en scheef geplaatste ramen.
Het gebouw heeft een openbare parkeergarage en is in gebruik bij twintig
verschillende organisaties, waaronder diverse opleidingen, het arbeidsbureau en
de bibliotheek. Tussen de beginfase van de aanbesteding en de oplevering ligt
nauwelijks vier jaar, waarvan de bouwtijd niet meer dan 23 maanden in beslag
nam. De opdracht werd als risicodragend projectmanagement d0x26c-opdracht in een
Europese aanbesteding op de markt gezet. Daarbij lagen alleen een paar ruwe
schetsen en het aantal vierkante meters op tafel. Partijen hadden daardoor
behoorlijk de vrije hand om hun ambities neer te leggen, waarbij vooral werd
gelet op procesbeheersing, communicatie en de prijs. Ook de sloop van het oude
pand en de bouw van 66 appartementen hoorden bij de opdracht. “We zijn uitgegaan
van diverse vierkante meter prijzen voor gevels, installaties en toiletten en
hebben die prijzen steeds als sturingsmiddel gebruikt tijdens het hele proces”,
licht de directeur toe. Opvallend is dat de besteksfase is overgeslagen: “Het
ontwerp is eigenlijk direct uitgewerkt in bouwtekeningen. Daar hebben we veel
tijd mee gewonnen.” Aan die manier van werken moest zelfs de zeer ervaren
uitvoerder behoorlijk wennen.

Meerwaarde

“Binnen de sector zijn we gewend na elkaar te schakelen: opdrachtgever,
architect, bouwer, gebruiker. Nu zaten we vanaf het begin bij elkaar en moesten
samen verder.” Volgens De Groot werkt zo’n proces veel efficiënter en ook
sneller: “Een gedwongen huwelijk, maar we zijn al heel snel maatjes geworden.”
De bereikte meerwaarde is steeds in de kwaliteit van het gebouw gestoken. Zo
geven speciaal gebakken bakstenen bijzondere accenten, die tot in de
parkeergarage zijn doorgevoerd. De Groot heeft de vrijheid niet als extra
risicovol ervaren: “Bij alle grote beslissingen zaten we aan tafel. Omdat je
steeds kunt sturen, liep dat prima. Per fase hadden we budget en planning
vastgesteld en daardoor voeren de verschillende partijen meteen heldere
discussies.” Het spannend moment was toen architect Pim van der Ven tijdens het
lopende proces aangaf zijn ontwerp te willen omgooien op basis van gesprekken
met gebruikers. Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van één atrium, maar het
zijn er vier geworden. “Geloof je op dat moment in je partners of niet, maar we
zijn er voor gegaan.” De gemeente heeft na de aanbesteding afstand gehouden door
plaats te nemen in een stuurgroep. “Dat is lef hebben, want je moet toch
vertrouwen op een goede uitkomst.” De Groot ervaart dat veel gemeenten kiezen
voor een recht toe recht aan procedure bij Europese aanbestedingen en afwijken
van het laagste prijscriterium nog altijd een hachelijk zaak vinden. “Voor
simpele klussen prima, maar bij meer ingewikkelde opdrachten een gemiste kans.”

LOC Hardenberg

Opdrachtgever: Stichting LOC, gemeente Hardenberg, Alfa college en AOC de
Groene Welle Gebruiker: 20 organisaties, waaronder muziekschool, bibliotheek en
arbeidsbureau Oppervlakte: 27.000 m2 bvo Bouwer: Trebbe Architect: Mei
Architecten Installaties: De Groot Contractvorm: d0x26c, risicodragend
projectmanagement Bouwtijd: 23 maanden Bouwbudget: 20 miljoen euro

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels