nieuws

Noord-Holland zet in op grote projecten

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Holland investeert bijna 1 miljard euro om de gevolgen van de economische recessie in de provincie zo goed mogelijk op te vangen.

Investering van 1 miljard als antwoord op recessie

Het gaat vooral om projecten op het gebied van mobiliteit, sociale infrastructuur en duurzaamheid.
Noord-Holland hoopt met het naar voren halen van een aantal geplande projecten de recessie te beteugelen.
Grote werken als de herstructurering van het Hembrugterrein en het middenhavengebied in Velsen worden eerder uitgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was. 400 Miljoen euro komt uit de eerste investeringimpuls en daar is in de startperiode van deze recessie nog 500 miljoen euro bijgekomen in de vorm van een tweede investeringimpuls.

Zeesluis

Ook voor de Westfrisiaweg (N23) en de zeesluis wordt gekeken of projecten versneld uitgevoerd kunnen worden. Voor de opwaardering van de N23, de verbinding tussen Hoorn en Enkhuizen is naar schatting een bedrag nodig tussen de 400 en 500 miljoen euro. De helft daarvan moet worden opgebracht door de gemeenten, maar die zijn het nog niet helemaal eens over het te volgen tracé.
De andere helft moet van verkeersminister Eurlings komen. Een half jaar geleden liet hij doorschemeren dat het project wat hem betreft geen prioriteit had. Inmiddels, is de depressie een feit en wil Eurlings zelf ook projecten naar voren halen. Daar is de hoop van de provincie nu op gevestigd.
Verder kijkt de provincie op het gebied van woningbouw naar duurzaamheidsmaatregelen en energiebesparing waarbij wordt aangehaakt bij de maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd. Ook wil de provincie investeren in de Stelling van Amsterdam, zoals Fort Pampus.

Aanjaagfonds

Tot slot overweegt de provincie een garantiestelsel/aanjaagfonds op te zetten om de kredietverstrekking voor grote bouwprojecten te stimuleren.
Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende specialistische kennis, zijn Gedeputeerde Staten van plan een speciale regeling in het leven te roepen om met name technisch geschoolde medewerkers vast te houden voor de branche.

Reageer op dit artikel