nieuws

Minder werk, meer winst?

bouwbreed Premium

Nog niet eens een jaar geleden meldden hoofdaannemers in de bouw tegenvallende resultaten als gevolg van gestegen prijzen van materialen en onderaannemers. Werken aangenomen in een periode met grote werkhonger bleken veel te krap gecalculeerd en moeten met verlies worden uitgevoerd. Het is een oud verschijnsel, de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van bouwbedrijven volgt met […]

Nog niet eens een jaar geleden meldden hoofdaannemers in de bouw tegenvallende resultaten als gevolg van gestegen prijzen van materialen en onderaannemers. Werken aangenomen in een periode met grote werkhonger bleken veel te krap gecalculeerd en moeten met verlies worden uitgevoerd. Het is een oud verschijnsel, de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten van bouwbedrijven volgt met enige vertraging de conjunctuur. De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten, maar ook de arbeidskosten reageren snel op gewijzigde omstandigheden op bouwmarkt. Sneller dan met een wat langer lopend project mogelijk is. Zelfs als kennis zou bestaan over ophanden zijnde veranderingen in de markt is er weinig keus. De keuze bestaat uit het meedoen met het actuele prijsniveau dat de concurrentie hanteert, of het werk laten schieten. Nu zijn de bordjes verhangen. We zijn beland in een periode met dalende prijzen van materialen, onderaannemers en arbeid. De aanbieders verdringen zich op de stoep bij de hoofdaannemers en het kan niet anders dan dat de prijzen dalen. Eerder aangenomen werken zullen daardoor beter renderen en het wachten is op de volgende beweging in de conjunctuur.
Dalende prijzen worden niet alleen in de bouw waargenomen. Het is een algemeen verschijnsel dat in een dalende conjunctuur de prijzen onderdruk staan. De vrees voor een periode van deflatie valt te beluisteren. De geluiden komen uit de hoek van economen en politici die parallellen trekken met de grote depressie uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Deflatie geeft consumenten het gevoel dat uitstel van een aankoop geld oplevert. Als je nog even wacht wordt het begeerde product goedkoper. De gevolgen hiervan voor de voortgang van economie laten zich raden: die raakt steeds dieper in de put. Het verschijnsel is echter bekend, beleidsmakers zijn er alert op en zullen het niet zover willen laten komen. Mogen we in ieder geval hopen.
Normaal gesproken zou de ingezette prijsdaling zichtbaar moeten worden in lagere prijzen van nieuwe woningen en andere gebouwen. In combinatie met de lage rentestand zou deze in ieder geval voldoende moeten zijn om de woningbouwproductie op peil te houden. Althans voor zover de demografische ontwikkeling hiermee in de pas loopt. Een flink deel van de utiliteitsbouwmarkt wordt primair gedreven door andere factoren en zal maar beperkt van lagere prijzen en lage rente gebruikmaken.
Als de recessie langer gaat duren, zal dit stimulerend werken op het innovatieve gedrag in de bouwnijverheid. De verscherpte concurrentie is de drijvende kracht. Dat de vernieuwing in de bouw gestaag voortschrijdt, was deze week goed zichtbaar op de Bouwbeurs in Utrecht. Producten worden steeds een beetje beter, zijn slimmer te monteren en hebben een langere levensduur. In prijs en kwaliteit van het eindproduct zal dit tot uitdrukking moeten komen.
Minder werk, meer winst is voor hoofdaannemers met wat langer lopende werken, zoals gezegd het eerste gevolg van de conjuncturele teruggang in de sector. Tegelijk zal minder werk zwaar drukken op vaste en algemene kosten en is de extra opbrengst snel verdampt. De tering zal naar de nering worden gezet. Voor nieuwe werken moeten prijzen worden opgesteld. Hoe lang duurt de dip en hoe lang mag je met de actuele lagere prijzen rekenen? Wie dat weet is spekkoper. Zo niet dan wordt het straks: meer werk, minder winst.

Reageer op dit artikel