nieuws

koprubriekopinieLangetermijnvoorspoed

bouwbreed

tekstlinkslijnend Provincies en grote gemeenten hebben inmiddels aangekondigd zelfstandig bouwprojecten te stimuleren. Overal worden vele miljoenen geïnvesteerd in de openbare ruimte, voorzieningen, scholen etcetera. Dit zijn allemaal projecten waarbij de bouwsector linksom of rechtsom betrokken wordt en die er direct voor zorgen dat bij een groot aantal bedrijven, en daarmee particulieren, de schoorsteen blijft roken. […]

tekstlinkslijnend

Provincies en grote gemeenten hebben inmiddels aangekondigd zelfstandig bouwprojecten te stimuleren. Overal worden vele miljoenen geïnvesteerd in de openbare ruimte, voorzieningen, scholen etcetera. Dit zijn allemaal projecten waarbij de bouwsector linksom of rechtsom betrokken wordt en die er direct voor zorgen dat bij een groot aantal bedrijven, en daarmee particulieren, de schoorsteen blijft roken. Het zijn alleen wel kortetermijnacties. Den Haag geeft dit jaar 94 miljoen extra uit aan allerlei zaken, maar wat doen we daarna? Waar is de langetermijnvisie die ervoor zorgt dat ook in 2010 en verder zaken voortvarend aangepakt worden?
Begrijp me goed. Het is hartstikke belangrijk dat nu voor de korte termijn lucht gecreëerd wordt, zodat er voor veel bedrijven überhaupt een lange termijn is. Maar kunnen we niet een deel van deze investeringen benutten voor duurzame innovaties? En dan heb ik het niet alleen over duurzaamheid in de zin van CO2-beperking, maar innovaties die ons op de lange termijn meer economische voorspoed brengen. Innovaties waarbij publieke en private partijen de handen ineen slaan. Want als we nu kijken naar alle overheidssteun, dan wordt eigenlijk nauwelijks de samenwerking met de markt opgezocht, maar wordt de markt geïnjecteerd met garantiestellingen en investeringen.
Zo denk ik bijvoorbeeld dat op het gebied van city- en landsmarketing nog veel meer bereikt kan worden. En dan heb ik het dus niet over het zoveelste evenement of die gekleurde folder die toch ieder jaar weer van belang is. Nee, marketing is voor elke onderneming en altijd de sleutel naar meer voorspoed. En dat is het ook voor de economische ambities van een overheid. Hoe kun je werkelijk vanuit een visie van een stad, provincie of land een handelend vermogen op gang brengen onder ondernemers, onderwijs, culturele sector en ook de gewone mensen? Door vanuit een centrale visie zowel op cultureel, economisch als ook maatschappelijk gebied aan de slag gaan met daarbij een faciliterende rol voor de overheid. En kijk dan als stad ook eens verder dan je eigen gemeentegrenzen en probeer regionale afspraken te maken welke stad zich waar op richt zodat je elkaar niet gaat zitten beconcurreren. En doe het samen met alle belanghebbenden. Mobiliseer alle private partijen die een belang hebben en ook bereid zijn om te investeren.
Laatst was ik bij een ambitiedebat van mijn eigen stad Utrecht. Daar zaten vertegenwoordigers van musea, de lokale FC, het onderwijs, ondernemers en bijna het voltallige College van B0x26W. De private partijen schreeuwden om profiel en profilering van de stad. Bij de borrel na afloop sprak ik hier iemand van de gemeente over aan en die vertelde mij dat iedereen echt betrokken is. Dat gaat er bij mij dus niet in. Of je hebt een goed overleg met elkaar waarbij belangen, ambities en personen opgelijnd zijn, of je doet niet of voor de bühne. Maak je van gebiedsmarketing een werkelijk publiek-private ambitie, dan zullen de betrokkenen zich in zo’n Utrechts debat niet op deze wijze laatdunkend uitlaten over de profilering van de stad.
Ik vind het dus in deze tijd ook van belang dat de overheid de samenwerking met de private sector opzoekt en kijkt op welke wijze – vanuit een faciliterende rol – daaruit programma’s kunnen ontstaan die op de lange termijn economische voorspoed brengen. In die publiek-private samenwerking is echt nog – en letterlijk – een wereld te winnen.

kopkaderrubriek

Reageer op dit artikel