nieuws

‘Inkomsten Eurovignet naar duurzaam vervoer’

bouwbreed Premium

De extra opbrengsten van het Eurovignet moeten geïnvesteerd worden in duurzaam transport. Dit vindt de Europese bouwfederatie FIEC.

In de huidige economische en financiële crisis en met het oog op de problemen met de financiering van projecten voor transportinfrastructuur, vormen de inkomsten door het meerekenen van milieukosten in de prijs van het Eurovignet een belangrijke alternatieve financieringsbron”, vindt FIEC-voorzitter Dirk Cordeel.
Hij doelt daarmee op de pogingen die worden ondernomen in het Europees Parlement om een compromis te vinden in het controversiële onderwerp van het Eurovignet, de tol voor vrachtwagens. In april 2005 had de Europese ministerraad besloten dat milieukosten absoluut niet meegerekend mochten worden in de prijs van het vignet. Later is aan dat besluit telkens weer getornd. Naar het zich nu laat aanzien zal deze zogenoemde internationalisering wel worden toegestaan.
“Volgens schattingen zal dit – mits ingevoerd in alle lidstaten – jaarlijks 10 tot 30 miljard euro extra opleveren. De enige manier om ervoor te zorgen dat het gestelde doel ervan wordt bereikt, is dat bedrag daadwerkelijk te gebruiken voor investeringen in een efficiënt, duurzaam en uitgebalanceerd netwerk van transportinfrastructuur”, vindt Cordeel.
FIEC vindt dan ook doorberekening van deze zogeheten externe kosten als geluidhinder en luchtkwaliteit, alleen kansrijk als de opbrengst verplicht wordt ingezet voor infrastructuur. Lidstaten moeten de Europese Commissie dan rapporteren over de groei van de investeringen in duurzame infra. Op die manier wordt ook het draagvlak voor het Eurovignet vergroot, meent Cordeel.

Reageer op dit artikel