nieuws

Hoogbouw niet apart in Bouwbesluit

bouwbreed

In het nieuwe Bouwbesluit komen geen aparte prestatieregels voor gebouwen hoger dan 70 meter.

Thomas van Belzen
Dat blijkt uit het antwoord van minister Van der Laan (wonen) op kamervragen van CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch. De minister constateert dat er onvoldoende consensus is over specifieke bouwtechnische oplossingen voor hoogbouw. Nu met concrete prestatie-eisen komen, is onverstandig, oordeelt Van der Laan. “Dat zou een remmende werking hebben op nieuwe ontwikkelingen.”
De functionele eisen in het Bouwbesluit volstaan wat Van der Laan betreft. Verder verwijst hij naar het Convenant Hoogbouw waarbinnen meerdere marktpartijen en gemeenten gezamenlijk werken aan Nederlandse Technische Afspraken.
Kamerlid Vietsch is “boos en verbaasd”. De antwoorden van de minister vindt ze “totaal onvoldoende”. “Ze getuigen ervan dat de minister ver weg staat van de bouwpraktijk”, aldus de CDA’er.
In een convenant regelen wat veilig is en hoe brandveiligheid wordt gegarandeerd, is volgens Vietsch onacceptabel. “Niet alle gemeenten zijn bij het convenant aangesloten, terwijl hoogbouw wel in steeds meer steden voorkomt.”
De kredietcrisis maakt de situatie volgens het Kamerlid nog nijpender. “Je moet er niet aan denken dat een projectontwikkelaar in deze tijd bezuinigt op brandveiligheid en wijst op het feit dat een gemeente geen hogere eisen kan afdwingen.”

Afschaffen

Voor Vietsch staat onomstotelijk vast dat prestatie-eisen voor hoogbouw in het Bouwbesluit thuishoren. “Het besluit is ervoor bedoeld dat elk gebouw in Nederland aan dezelfde eisen voldoet. Als dat niet geldt voor hogere gebouwen, dan kun je net zo goed het hele Bouwbesluit afschaffen.
Ruud Nouwen, secretaris van het Convenant Hoogbouw, vindt ook dat prestatie-eisen is het Bouwbesluit moeten worden opgenomen. Wel erkent hij dat er nog te weinig consensus is over specifieke bouwtechnische oplossingen. “Als ik minister was, zou ik wachten tot er een norm voor hoogbouw is opgesteld. Ja, dat kan nog wel twee jaar duren.”

Reageer op dit artikel