nieuws

‘Hele bouwwereld buigt mee met markt’

bouwbreed Premium

De crisis hakt er hard in bij projectontwikkelaars. Bouwfonds Ontwikkeling regio NoordWest reageert door te komen met nieuwe, betaalbare woonconcepten. “Hopen dat mensen de guts hebben om te kopen.”

Lastige tijden voor projectontwikkelaars. De vraag naar nieuwe woningen is fors gedaald. En woningen in de maak vinden weinig aftrek. Gevolg: plannen moeten worden bijgesteld, of verdwijnen in de ijskast. “We bekijken de situatie van dag tot dag”, zegt Rein Willems, directeur van Bouwfonds Ontwikkeling regio Noordwest, op zijn kantoor in Haarlem. “En op dit moment wordt de markt met de dag bepaald niet rooskleuriger.” Bouwfonds regio Noordwest verkocht vorig jaar 30 procent minder woningen dan in 2007.
Geduld en uithoudingsvermogen van ontwikkelaars worden op de proef gesteld. Want belangstelling is er wel voor nieuwbouwwoningen, ziet Willems. Veel belangstelling zelfs. “Voorlichtingsbijeenkomsten worden heel goed bezocht. Men schrijft zich ook enthousiast in. Maar als puntje bij paaltje komt, haakt men af.”

Verjaardag

Angst is de voornaamste raadgever geworden, meent de regiotopman. “Als je nu op een verjaardag zegt dat je een huis gaat kopen, zeggen mensen: Zo, jij durft! De markt reageert heel extreem op geluiden van buitenaf. Ook de media doen daaraan mee. Er is een grote vertrouwensknak bij de consumenten. “
Dat nieuws daadwerkelijk invloed heeft, blijkt uit de periode dat de Gaza-oorlog woedde, vult Jan Hein van Kampen, hoofd verkoop en marketing van de regionale ontwikkelaar aan. “Dat nieuws drukte de financiële crisis naar de achtergrond. Het is misschien gek, maar in die periode trokken de verkopen weer aan.” Willems wil echter niet alles aan de vraaguitval en de media wijten. Ook de aangescherpte acceptatienormen van banken helpen niet. “Dat wreekt zich natuurlijk.”
De projectontwikkelaar merkte de omslag vanaf september met de val van Lehman Brothers. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. “We zijn overvallen door snelheid waarmee de woningmarkt is veranderd”, erkent Willems. Projecten worden tegen het licht gehouden, gesnoeid of zelfs uitgesteld. Personele gevolgen heeft het vooralsnog niet gehad. Wel wordt er bij Bouwfonds inmiddels scherp gekeken naar de kosten en het personeelsbestand.
Willems: “Vergelijk het ontwikkelen van woningen met een pijplijn. Als er aan de achterkant niets uitkomt, is het onverstandig er aan de voorkant iets in te stoppen.” En wát er in de pijplijn zit, wordt herontwikkeld. Daarbij ligt de nadruk op betaalbare woningen. Ook worden bouwprojecten in kleinere, beheersbare delen in de markt gebracht om het risico op niet-verkopen te beperken. En er wordt gepraat met corporaties om projecten over te nemen.

Spel

Bouwkosten verlaagt Bouwfonds door met andere bouwtechnieken te werken, zegt Van Kampen. Nieuwe woonconcepten moeten de consument verleiden. De omvang van woningen slinkt, terwijl de uitstraling minimaal gelijk moet blijven. “30 Centimeter minder in lengte kan heel veel schelen in de kosten en dus in de vraagprijs.”
De crisis en de bijbehorende focus op betaalbaarheid heeft het spel met de aannemers veranderd. Waar het vroeger voor een ontwikkelaar moeilijk was een bouwer te vinden, is het aanbod nu veel groter. Bovendien is de houding van de uitvoerende bouw veranderd, ziet Willems. “Vroeger zou een aannemer vloeken als hij een lijst met meerwerk kreeg. Nu werkt hij gedwee mee.” De hele sector herschikt zich. “Iedereen in de bouwwereld gaat meebuigen. Wij ook. Normaal werken we bij grote projecten seriematig. Nu worden soms woningen op individuele basis gemaakt: pas als er een koper is gaat de aannemer aan de slag.”
De nieuwe opstelling van Bouwfonds zou voldoende moeten zijn om weer kopers binnen te halen. Maar helemaal gerust is Willems nog niet. “Per dag kijken we en reageren we. Als het niet linksom gaat, proberen we het rechtsom. En als dat niet lukt, proberen we weer wat anders. Kopers kun je niet dwingen. Het is alleen te hopen dat het vertrouwen snel terugkomt en dat mensen de guts hebben om te kopen.”

Reageer op dit artikel