nieuws

Hbo toont lef met master voor gebiedsontwikkelaars

bouwbreed

Het aantal hbo-masteropleidingen voor de bouw dat aansluit op bacheloropleidingen, is te tellen op de vingers van één hand. Een slechte zaak, vindt Doekle Terpstra. Tegelijkertijd zwaait de voorzitter van de HBO-raad de Hogeschool Utrecht lof toe voor een bijzonder initiatief.

In ‘Durf’, een publicatie van PSI Bouw, spoort Terpstra het Rijk aan meer geld te investeren in de kenniseconomie die Nederland voorheeft te willen zijn. De Hogeschool Utrecht startte – in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Saxion in Deventer – in september vorig jaar de masteropleiding Urban 0x26 Area Development. Niet met overheidsgeld, maar met bijdragen van het bedrijfsleven. Want dat zit te springen om de professionals die de MUAD wil afleveren: gebiedsontwikkelaars met een brede blik.
De MUAD staat open voor hbo’ers en wo’ers met minimaal drie jaar werkervaring, bij bijvoorbeeld een gemeente, een corporatie, een ontwikkelaar of een ingenieursbureau. De studenten moeten ervaring hebben met stedelijke vernieuwing of gebiedsontwikkeling én ze moeten weten wat projectmatig werken inhoudt.
Projectleiders, adviseurs of beleidsmedewerkers die aan dit signalement voldoen, hebben meestal een zeer specialistische kennis, zoals techniek, vastgoed of bestuurskunde. Maar met die kennis alleen redden ze het niet meer, zeggen Mirjam Huffstadt, lector aan de Hogeschool Utrecht en Tanja Komen, opleidingsmanager van de MUAD.
Gebiedsontwikkeling is een gecompliceerde opgave. Meestal gaat het om de vernieuwing van binnenstedelijke gebieden waar tal van belangen door elkaar lopen. Dat vraagt om een brede blik en een flexibele aanpak. ”De markt heeft behoefte aan allrounders: mensen die de samenhang tussen beleid en uitvoering begrijpen, die ruimtelijke, sociaal-economische en culturele programma’s met elkaar kunnen verbinden”, aldus Huffstadt en Komen.
Een gebiedsontwikkelaar is de spreekwoordelijke duizendpoot: hij moet met tal van partijen kunnen samenwerken, alles weten van regelgevingen en procedures, duurzaamheid en kwaliteit bewaken en tegelijkertijd de belangen van zijn opdrachtgever in het oog houden. De MUAD is daarom een sterk praktijkgerichte opleiding. De deelnemers volgen colleges en vaardigheidstrainingen en gaan daarnaast aan de slag met concrete projecten in stedelijke vernieuwingsgebieden. Dat kan zijn in Rotterdam, Zutphen of Groningen, maar ook in Parijs.
De studenten zijn enthousiast over het programma, zegt Huffstadt. ”Ze smullen ervan. Wat ze hier leren, kunnen ze bij hun werkgever meteen in praktijk brengen.” Komen: ”En ze leren van elkaar. Ze leren elkaars agenda beter begrijpen.” Ook gemeenten zien de waarde van de opleiding in. Gouda, Delft en Helmond zijn voorbeelden van steden die graag willen meedraaien in onderzoeksprojecten van MUAD-studenten.
De (deeltijd) opleiding duurt twee jaar. Tijdens de studie wordt gewerkt in zowel binnenstedelijke gebieden als bedrijventerreinen en gebieden op de grens van stad en platteland. De colleges worden verzorgd door zeven vaste lectoren en door gastdocenten van universiteiten, het bedrijfsleven en overheden. Voorlopig kan de MUAD alleen worden gevolgd in Utrecht, Deventer en Rotterdam.

Goed resultaat

Voor het eerste studiejaar hebben zich zeventien deelnemers aangemeld. ”Een goed resultaat”, meent Komen, die verwacht dat binnen een jaar alle 25 beschikbare plaatsen bezet zullen zijn. ”Groter willen we de capaciteit niet maken, want de formule moet het mede hebben van onderlinge kennisuitwisseling. Dat werkt niet in een grote groep.”
Financiering van de MUAD door de overheid zou natuurlijk heel mooi zijn, zegt Huffstadt. ”Maar je moet zo’n opleiding eerst neerzetten voordat eventuele bekostiging door het Rijk besproken kan worden.”

Initiatiefnemers en financiers

De master Urban 0x26 Area Development is een officieel erkende opleiding die staat ingeschreven bij de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De totale studiekosten bedragen zo’n 24.000 euro. Meestal worden die betaald door de werkgever.
De opleiding is een initiatief van drie hogescholen en een groot aantal partijen uit de bouw- en vastgoedwereld, corporaties en plaatselijke overheden: Stichting Kennis Transfer Bouw, Habiforum, DelftCluster, PSIBouw, Amvest, Arcadis, ComWonen, DHV, de gemeenten Maastricht, Utrecht en Rotterdam, Estrade, ERA Bouw, Heijmans, Inbo, Synchroon, Metrum, Mitros, Inbo, PRC Bouwcentrum, Vesteda en Ymere.

Reageer op dit artikel