nieuws

Haagse Hogeschool helpt Voorburg aan plan ecowijk

bouwbreed Premium

Haagse Hogeschool helpt Voorburg aan plan ecowijk

Herontwikkeling van naoorlogse bouw rond de Barbasonstraat in Voorburg is nodig om de buurt te laten voldoen aan de eisen van deze tijd en die van de nabije toekomst. Dat vindt de gemeente. Studenten van de Haagse Hogeschool gaan een stap verder.

Vijftien tweedejaars van de opleiding bouwkunde hebben een plan gemaakt om er
een ecologische wijk van te maken. De gemeente reageert enthousiast en ook
docent bouwkunde Bram Kranenburg toont zich onder de indruk van de inzet en het
talent van zijn pupillen. “Het geleverde niveau zou je eerder verwachten van
vierdejaars.”

GPR

De gemeente Leidschendam-Voorburg maakte een programma van eisen. De
beoordeling van de duurzaamheid van het studentenplan op verschillende
onderdelen gebeurde aan de hand van de GPR Gebouw-formule. Het streven was op
alle duurzaamheidsthema’s minimaal een negen te scoren, op een schaal van 1 tot
10. Kranenburg: “De gemeente zei: verras ons eens.” Die boodschap werd opgepakt.
Ze studenten kozen behalve voor zonnepanelen onder meer voor innovatieve hoeten
vloer- en wandconstructies, groene gevels en een helofytenfilter voor
waterzuivering. De zestig verouderde huurwoningen op de beoogde locatie zijn al
gesloopt. Het studentenproject voorziet in 48 woningen, deels koop en deels huur
en verder 95 – aan het zicht onttrokken – parkeerplaatsen plus nog een
“verblijfsgebied voor jong en oud”, op de plaats van een bestaand, verpauperd
parkje. De nagestreefde negens werden volgens Kranenburg voor de meeste thema’s
gehaald. In een paar gevallen bleef het bij een acht. Ook niet slecht, meent
hij. De thema’s energie en milieu, daarom ging het vooral, zijn erkende
hersenkrakers. De methodiek van de epc-berekening zou het bereiken van een
gunstige score lastig maken en de onvermijdelijke bouwmaterialen hebben vaak hoe
dan ook een hoge milieubelasting.

Corporaties

De gekozen samenwerking was nieuw voor zowel gemeente als hogeschool. De
grond is al vergeven aan een projectontwikkelaar, die de daadwerkelijke
herontwikkeling vormgeeft. Gemeente en hogeschool zoeken naar een geschikte
locatie voor het volgende studiejaar. Dan willen ze er ook een corporatie bij
betrekken, opdat het plan dan echt kan worden gerealiseerd. “De gemeente Den
Haag heeft ook al belangstelling getoond om mee te doen”, meldt Kranenburg
hoopvol.

Reageer op dit artikel