nieuws

Gezocht: experts indaglichtopeningen

bouwbreed

Een subwerkgroep gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuwe Europese norm voor daglichtopeningen. De norm heeft betrekking op het ontwerp van gebouwen, met name kantoren.

De Nederlandse normcommissie Verlichting, waaronder de werkgroep ressorteert,
is daarom op zoek naar experts die hieraan medewerking willen verlenen. Behalve
architecten en overheidsmedewerkers zijn ook experts uit de wetenschap en/of
onderzoeksinstellingen gewenst. De Europese subwerkgroep gaat nog dit jaar aan
de slag. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de minimale en maximale
afmetingen voor binnenkomend daglicht, welke methoden zijn er voor het berekenen
van de daglichtprestatie in gebouwen en welke eisen kunnen worden gesteld aan
daglicht op het werk.

Reageer op dit artikel