nieuws

Gemengde reacties op Schiphol-advies

bouwbreed

De reacties op het vorige week gepresenteerde advies van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthaven zijn nogal verschillend. Amsterdam en Noord-Holland zijn positief, Haarlemmermeer is afwijzend.

Een van de adviezen van de commissie onder leiding van Kees Vriesman is dat de regie rond de ruimtelijke ontwikkeling rond Schiphol bij Amsterdam en de provincie moet liggen. Dat is tegen het zere been van de gemeente Haarlemmermeer. “Met de opmerking dat Schiphol onderdeel van de gemeente Amsterdam moet worden slaat de commissie de plank volledig mis”, aldus wethouder Art­hur van Dijk.
Amsterdam wijst het voorstel evenwel “niet op voorhand af. Maar we moeten eerst praten met Noord-Holland en Haarlemmermeer,” stelt wethouder Maarten van Poelgeest.
De reactie van de provincie Noord-Holland is positief kritisch. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers: “We delen de analyse van de Commissie dat er in de huidige situatie onvoldoende waarborg is dat de juiste bedrijven zich in de nabijheid van de luchthaven kunnen vestigen. Het is zowel inhoudelijk als in de samenwerking een steun in de rug, ook al zijn er hier en daar wel onvolkomenheden”. Met dat laatste doelt Hooijmaijers op het door Vriesman geopperde idee van een gebiedsautoriteit “waarbij de bestuurlijke grenzen niet in acht genomen worden.”
“Amsterdam kan niet regeren over Haarlemmermeer”, aldus de gedeputeerde.
Schiphol zelf is ook niet al te blij met de visie van Vriesman. De vastgoedtak van de luchthaven bestrijdt dat het te machtig is in de regio. “Het idee dat wij buiten het luchthaventerrein grondbeleid bepalen, is onjuist”, stelt een woordvoerder.
> opinie 9: Luchthaven moet zich ontwikkelen tot ‘Airport City’

Reageer op dit artikel