nieuws

Gemeente vaakst in de fout bij opdracht

bouwbreed Premium

Vooral gemeenten maken fouten in aanbestedingsprocedures. Het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland heeft de afgelopen drie maanden 86 opdrachtgevers op de vingers getikt.

Het instituut controleert sinds begin vorig jaar ongevraagd de aankondigingen op de aanbestedingskalender, Cobouw en GWWkrant. Sindsdien zijn meer dan honderd opdrachtgevers aangeschreven met het verzoek hun aankondiging aan te passen omdat hierin ernstige fouten zijn geconstateerd. Gemeenten gaan op grote schaal de mist in, blijkt uit een analyse van de lopende acties. Maar ook Rijkswaterstaat, waterschappen en enkele school-opdrachtgevers hebben steken laten vallen in de procedure.

Voorwaarden

Zo is Weert gevraagd de referentiewerken te verduidelijken voor een groenproject, en wordt Roosendaal gewezen op het feit dat de niet gegunde opdracht voor het herstraten van de Lavastraat niet ongewijzigd opnieuw op de markt mag worden gezet omdat de inschrijvingen in de eerste ronde te hoog waren naar de zin van de opdrachtgever.
Het waterschap Zeeuwse Eilanden krijgt het advies te wachten met de dijkverzwaring Zimmermanpolder omdat de opdracht nog onder vier voorwaarden op de markt wordt gezet, waaronder een subsidie die nodig is voor de financiering, en een artikel 19-procedure.
Aanbestedende diensten krijgen een brief van het instituut, dat onafhankelijk van Bouwend Nederland functioneert en zich uitdrukkelijk inzet om via constructief overleg het aantal problemen bij aanbestedingen te verminderen en het aantal juridische procedures terug te dringen.
Vooral voor dat laatste argument, blijken veel opdrachtgevers gevoelig. Joost Fijneman van het instituut ervaart dat aanbestedende diensten over het algemeen positief reageren op een terechtwijzing. Meestal volgt na een paar dagen al een rectificatie, constateert hij met genoegen. De openbare opdrachten zijn voor het overgrote deel gww-werken, maar ook de b0x26u-sector is regelmatig vertegenwoordigd.
Zo heeft Axes Architecten een brief gekregen om bij de zoektocht naar een aannemer voor de school Sensus aan de Heindijk te Rotterdam duidelijker referentiewerken te eisen, en een eenduidig drempelbedrag te kiezen in plaats van percentages. De gemeente Utrecht wordt gewezen op de onredelijke eis voor een ERB-certificaat dat wordt gevraagd bij de restauratie van de flankkazemat van Fort Lunet III.

Relatie

Rijkswaterstaat Noord Holland wordt op de vingers getikt na een klacht van een bouwer die meedeed aan de eerdere isolatieprojecten van woningen rond Schiphol, maar nu buiten de boot valt door hogere eisen voor de derde ronde. Het instituut heeft de bouwer geadviseerd in een combinatie in te schrijven, maar kaart de gang van zaken ook aan bij Rijkswaterstaat. Het instituut moedigt potentiële inschrijvers ook aan onregelmatigheden te melden. Aannemers zijn over het algemeen terughoudend om fouten rechtstreeks bij de opdrachtgever te melden, uit angst de relatie te beschadigen.
Het instituut constateert uit een bredere analyse van de aanbestedingen dat bijna de helft van de opdrachtgevers onnodig zware eisen stelt. Vooral de omzeteisen en ervaringseisen lopen steeds verder op. De cijfers tonen verder aan dat de aandacht voor innovatieve contracten zich niet vertaalt in meer innovatieve opdrachten. Wel constateert het instituut meer uniformiteit in de formulering.

Reageer op dit artikel