nieuws

Gemeente Alkmaar staat zelf borg bij bouwprojecten

bouwbreed

Gemeente Alkmaar staat zelf borg bij bouwprojecten

Om de woningmarkt op gang te krijgen wil de gemeente Alkmaar zelf borg staan bij bouwprojecten.

Onorthodox is het toverwoord in crisisland. Bestuursvoorzitter ­Ralph Pans
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maande de gemeenten eind vorige
maand al om het voortouw te nemen om de bouw uit de impasse te halen. “In een
onorthodoxe situatie zijn onorthodoxe maatregelen vereist”, sprak hij. Zijn
oproep lijkt verhoord. De gemeente Alkmaar vindt het tijd voor onorthodoxe
maatregelen. In Alkmaar liggen enkele belangrijke bouwprojecten zo goed als
stil. Met ingrijpende acties wil de gemeente hier beweging in krijgen. Jos
Feijtel werd eind vorig jaar aangesteld om Alkmaar weer aan het bouwen te
krijgen. Hij was jarenlang directeur bij een projectontwikkelaar, was ook
corporatiedirect en kent als wethouder en burgemeester de gemeentelijke
organisatie. Momenteel zit hij in de vut. Zijn conclusie: de woningbouw in de
stad ligt al een aantal jaren op z’n gat. Ambtenaren en ontwikkelaars kunnen
niet door één deur. Sommige ontwikkelaars zijn arrogant. En raadsleden hebben op
hun beurt zwakke knieën; ze houden soms te veel rekening met omwonenden. Gevolg
is dat van de ambitieuze doelstellingen (3400 nieuwbouwwoningen voor eind 2010)
niet veel terecht is gekomen. De nieuwe prognose luidt: 1630 woningen gereed
voor eind 2010. Vanwege de kredietcrisis wordt zelfs aan de haalbaarheid van
deze prognose getwijfeld.

Knelpunten

Het roer moet dus om, weet Feijtel. Hij besprak de knelpunten met de
betrokkenen en stelde een plan van aanpak op. Ambtenaren moeten hun werkcultuur
aanpassen en corporaties en projectontwikkelaars moeten hun financiële nek ver
uitsteken. Feijtel is tevreden over de uitkomst van de gesprekken. “We gaan de
pijn een beetje verdelen. In mijn loopbaan heb ik nog niet eerder meegemaakt dat
bouwpartijen zo eensgezind waren. Dit is uniek. De crisis is ook hét moment om
heilige huisjes te slechten.” Een van die huisjes is “menging”, het realiseren
van goedkope en dure woningen in één ontwikkeltraject. Feijtel: “Dat werkt niet
in deze tijd. Doordat de dure woningen niet worden verkocht, worden ook de
goedkope niet gerealiseerd.” De aanjager vindt dat er nu wijken moeten worden
gebouwd die alleen bestaan uit goedkope woningen. Een van de belangrijkste
aanbevelingen die Feijtel doet, is dat de gemeente moet borg staan bij
bouwprojecten. Zo moet er een inruilgarantie komen voor huizenkopers. Als ze een
huis kopen en hun oude woning is twee maanden voor de oplevering nog niet
verkocht, dan moet de koper 90 procent van de getaxeerde marktwaarde krijgen.
Corporaties en ontwikkelaar dienen deze inruilgarantie te geven. De gemeente
leent hiervoor desgewenst geld uit aan corporaties. Aan commerciële
ontwikkelaars zou de gemeente een terugbetaalgarantie aan de bank kunnen geven,
met de woningen als hypothecair onderpand. Verder moeten corporaties en
ontwikkelaars zich bij woningen tussen de 200.000 en 300.000 euro volgens
Feijtel verplichten met de bouw te beginnen als 20 procent is verkocht. De
woningen die bij oplevering nog niet zijn verkocht, worden door de corporatie
gekocht, tegen 98 procent van de vrij-op-naamprijs.

Controleren

De 20 procent is mede bedoeld om te controleren of woningen met een juiste
prijs-kwaliteitsverhouding worden aangeboden. Het verschil van 2 procent komt
overeen met de gemiddelde winstmarge per woning. Met andere worden: de
ontwikkelaar levert zijn winstmarge in. Wethouder Nico Alsemgeest (wonen) is te
spreken over de voorstellen van Feijtel. “We onderzoeken nu of het mogelijk is
dat de gemeente garanties geeft.” Hij houdt echter een slag om de arm. “Het is
nog niet zo makkelijk als het lijkt. Een gemeente mag namelijk niet zomaar
bankier spelen.” Maar borgstellingen via de Bank Nederlandse Gemeenten of de
Nederlandse Waterschapsbank zouden volgens hem mogelijk moeten zijn. Feijtel is
minder voorzichtig. Een gemeente kan volgens hem bankier zijn. “Als het in het
publieke belang is. En dat is het. Deze tijd vraagt om onorthodoxe oplossingen.”

Reageer op dit artikel